tiistaina, toukokuuta 20, 2008

Ajankohtainen Wincapita

Ylen Poliisi-tv:n ja Ajankohtaisen kakkosen yhteisjuttu kertoi Wincapitan toiminnasta ja vaikutuksista kahdella suomalaisella pikkupaikkakunnalla, Urjalassa ja Konnevedellä.

Molemmilla paikkakunnilla Wincapitalla on ollut vaikutuksia myös kunnallispolitiikkaan. Konnevedellä kunnanvaltuuston puheenjohtaja erosi taannoin Wincapita-yhteyksien vuoksi.

Raportti näytti erinomaisen hyvin, kuinka tavalliset ihmiset ovat suhtautuneet sijoituskerhoon eri tavoin. Osa on lähtenyt mukaan, osa pitänyt selvänä huijauksena.

Juttu sisälsi myös joitakin lisätietoja poliisitutkinnan etenemisestä. Krp on saanut Wincapitan tilitiedot Moneybookersilta ja englantilaisilta viranomaisilta. Yhäkään mitään merkkejä valuuttakaupasta ei ole löydetty.

Klubin tililtä ei ole siis siirretty rahaa valuutta-alustalle eikä valuuttakaupan tuottoja ole siirretty takaisin tilille. Tulot, 97 miljoonaa, ovat siis kokonaan koostuneet jäsenten lähinnä Suomest käsin tekemistä maksuista ja sijoituksista; menot, kaikkiaan 89 miljoonaa, on kaikki siirretty jäsenille tuloutuksina.

Klubin toiminnassa ei näin ole voinut olla kyseessä muu kuin perinteinen Ponzi-huijaus.

Jutusta saa edelleen sen kuvan, että toiminnan ydinjoukko on mahdollisesti jakanut suuren osan huijauksen tuotoista, noin 30 miljoonaa euroa. Toiminnan pyörittäjän ohella näin myös varsin rajattu joukko alusta asti mukana olleita, aktiivisia toiminnan levittäjiä on hyötynyt huijauksesta merkittävästi. Tätä joukkoa poliisi tulee todennäköisesti epäilemään rahankeräys- ja petosrikoksesta.

maanantaina, toukokuuta 19, 2008

Wincapitan viestit

Blogille on lähetetty pitkä pätkä Wincapitan jäsenten välistä kirjeenvaihtoa, joka nyt on muutenkin vuotanut nettiin. Kirjeenvaihdosta huokuu epätietoisuus ja epätoivo.

Jäsenet eivät tiedä, mitä on tapahtunut ja mitä tulisi tehdä. Itseä ja toisia yritetään kuitenkin yhä vakuuttaa siitä, että klubi ja rahat saadaan vielä takaisin. Osittain vakuuttelun motivaatio voi olla toivo omien rahojen takaisinsaamisesta, osittain kyseessä lienee hätääntyneiden sponsorien pyrkimys lykätä ikävien tilanteiden kohtaamista.

Rikostutkinta

Eräs viesteissä paljon kommentoitu aihe on tietysti Wincapitaa koskeva rikostutkinta. Vieläkin klubin jäsenet tuntuvat toivovan, ettei tutkinta liittyisi koko klubin toimintaan vaan vain johonkin epäselvyyteen siinä, esimerkiksi jonkun jäsenen harjoittamaan rahanpesuun. Oman etunsa vuoksi klubilaisten kannattaisi nyt viimeistään miettiä asiaa uudemman kerran.

Keskusrikospoliisi on kuitenkin selkeästi tiedottanut, että Wincapitan koko toimintaa on syytä epäillä huijaukseksi ja rahankeräysrikokseksi. Toimintaan liittynyt rahanpesu ja muut epäselvyydet ovat poliisin ja hallitusneuvos Laihon mukaan sivuseikka.

Rahankeräysrikoksen osalta rikosepäilyä voimisti selvästi se, että klubin rahaliikennettä tutkittaessa jäsenten tekemien maksujen ja sijoitusten määrä ylitti merkittävästi jäsenten tekemien nostojen määrän. Mitään viitteitä ei ole löytynyt siitä, että klubi olisi siirtänyt rahaa tuottamaan valuutta-alustalle ja takaisin.

Kun edelleen klubin taustahenkilö on hyötynyt toiminnasta ja hävinnyt rahojen kanssa, häntä on syytä epäillä petosrikoksesta. Tämä rikosnimike voi koskea myös sellaisia sponsoreita, jotka ovat esittäneet taloudellista hyötyä tavoitellen ja tietoisesti valheellisia tai harhaanjohtavia väitteitä.

Klubin pyörittäjä on Keskusrikospoliisin epäilty numero yksi. Hän ei ole millään tavalla käynnistänyt, osallistunut tai edesauttanut tutkintaa. Poliisi voi jättää jotakin kertomatta, mutta valehdella poliisi ei saa edes tutkinnallisista syistä.

Sulkeutumisen syyt

Kuten rikosepäilyjen, myös sivustojen sulkeutumisen syytä Wincapitan jäsenet näyttävät yhä etsivän muualta kuin toiminnan pyörittäjästä. Keskeisenä kirjeenvaihdossa nousee esiin Wincapitan pari viikkoa ennen sulkeutumistaan lähettämä jäsentiedote, jonka mukaan joitakin klubin jäseniä epäillään epärehellisestä toiminnasta klubin sisällä. Klubin jäsenpalvelusta saaduksi esitetyn viestin mukaan yksi tällainen toimija olisi valuuttakauppakerho Smart Profit Club.

Jos klubi olisi sulkeutunut sisäisen tutkinnan vuoksi, sulkeutumisesta olisi pitänyt ilmoittaa jäsenille etukäteen. Hiljaisuus on kestänyt jo kaksi kuukautta, eikä klubin paluusta ole mitään tietoa. Huonolta vaikuttaa.

Erään jäsenen viestin mukaan jos taustahenkilö olisi halunnut ottaa klubin kassan itselleen, hänellä olisi ollut kaksi vaihtoehtoa: joko lopettaa toiminta kuin seinään - kuten nyt - tai näyttää jäsenille pitkään tappiollista valuuttakauppaa ja valitella kassan häviämistä. Viestissä esitetään, että pyörittäjä olisi tietysti valinnut jälkimmäisen vaihtoehdon.

Kysymys kuitenkin kuuluu: miten klubin taustahenkilö esittää jäsenille tappiollista valuuttakauppaa, jos tähän asti esitetty valuuttakauppa on ollut todellista ja reaaliaikaista? Vai pystyisikö hän sittenkin vaikuttamaan siihen, millaisia voittoja tai tappioita kaupanteosta syntyy?

Salaliittoteorioita

Missä tahansa "verkostomarkkinointiin" perustuvassa järjestelmässä "me vastaan muut" -asetelma on sekä ratkaisevan tärkeää toiminnan jatkuvuuden kannalta että ihmeellisen helppoa saada aikaan. Osallistujille luodaan vaikutelma, että ulkopuoliset ovat ymmärtämättömiä tai kateellisia. Tällöin ulkopuolelta tuleva kritiikki on helposti kumottavissa keskustelematta kritiikin varsinaisesta sisällöstä oikeastaan ollenkaan.

Klubin jäseneksi kutsuttu tuntee pääsevänsä mukaan suljettuun seuraan, jonka keskuudessa vallitsee luottamus yhteisen salaisuuden vuoksi. Salaisuudesta ei tietysti kannata julkisuudessa kertoa - vain omat hyvät ystävät kannattaa kutsua mukaan.

Wincapitan jäsenille on esimerkiksi uskoteltu, että suuret liikepankit tekevät valtaosan voitostaan sijoittamalla asiakkaidensa tileillä makaavia varoja. Valuuttakauppa on saatu kuulostamaan suoranaiselta Graalin maljalta, jota raharikkaat ovat onnistuneet piilottelemaan holveissaan. Tosiasiassa valuuttakaupan käymiseen ei pitkään ole tarvittu pankkikorttia enempää, eikä minkään liikepankin toiminta ole koskaan perustunut näin riskipitoiseen toimintaan.

Samaan tapaan klubin häviämiselle etsitään syypäätä kokonaan toiminnan ulkopuolelta. Viesteissä syytellään mediaa, keskustelupalstojen ja blogin kirjoittajia, MTV3:n tilaamaa ohjelmaa aikoinaan kuvannutta ja julkisuuteen Wincapitan jäsenenä tullutta henkilöä, Krp:a ja Sisäministeriötä kummallisesta salaliitosta, joka on pyrkinyt kaikin keinoin kaatamaan klubin toiminnan.

Tältä tilanne täysin ymmärrettävästi vaikuttaa toimintaan uskoneen jäsenen näkökulmasta. Yhtäkkiä kaikenlaiset klubiin liittymättömät ihmiset ja tahot esittävät kritiikkiä, joka ei oman kokemuksen perusteella tunnu oikeutetulta.

Kaikenlaisesta keskustelupalstojen liioittelusta huolimatta klubin jäsenten olisi kuitenkin syytä ymmärtää, etteivät poliisin ja virkamiesten lausunnot perustu tietämättömyyteen tai kateuteen. Wincapitan toiminnasta ollaan tässä vaiheessa jo hyvin perillä.

Ja vaikka netin keskusteluissa väitellään kiivaasti, ainakin virkamiehet ovat klubin jäsenten asialla, eivät missään "vastapuolella". He nimittäin epäilevät, että klubin jäseniä on jymäytetty pahemman kerran, ja yrittävät saada vastuulliset kiinni sekä rahat palautettua oikeille omistajilleen. Mitään muuta intressiä ei monella netin kirjoittajallakaan ole, joidenkin irvailuista huolimatta.

Tutkintapyynnöt

Klubin jäseniä yritetään kaikin keinoin taivutella olemaan tekemättä tutkintapyyntöä. Kirjeenvaihdossa esitetään eriskummallisia väitteitä nimien julkitulosta ja tutkintapyynnön hyödyttömyydestä.

Tutkintapyyntö tai rikosilmoitus on ainoa laillinen tapa saada huijaukseen hävittyjä rahoja takaisin. Tutkintapyynnön tehneiden nimet tulevat esiin ainoastaan oikeudenkäynnissä. Huijatuksi tulleella ei ole mitään hävettävää olla asianomistajana rikosjutussa. Hävettävää on ainoastaan siinä tapauksessa, että on tiennyt osallistuneensa kiellettyyn toimintaan.

Vaikka klubissa ei olisi kyseessä Ponzi-huijaus ja näin muodoin rahankeräysrikos, klubin häviäminen kassan kanssa voi täyttää (törkeän) petoksen tunnusmerkistön. Samasta rikoksesta olisi kyse, jos esimerkiksi yhdistyksen varainhoitaja katoaisi kassan kanssa.

Jos klubi esimerkiksi yllättäen palaa, tutkintapyynnön tai rikosilmoituksen voi perua. Omat vaatimukset voi peruuttaa vielä siinä vaiheessa, kun juttu menee syyttäjälle tai oikeuteen. Tällöin rikosilmoituksen aiemmin tehnyt ei ole jutussa asianomistajana.

Perätön lausuma

Wincapitan rivijäsen, joka ei ole värvännyt, ei ole syyllistynyt mihinkään rikokseen. Sama koskee valtaosaa sponsoreista. Rikoksella saatu hyöty voidaan joka tapauksessa tuomita menetetyksi kaikilta sitä saaneilta.

Ainoastaan jutun asianomistajana jäsenen on mahdollista vaatia omia menetyksiään korvattavaksi ja otettavaksi huomioon laskettaessa, kuka on hyödyn ohella myös kärsinyt tappioita.

Tutkintapyynnön tai rikosilmoituksen tekeminen ei voi täyttää perättömän lausuman tunnusmerkistöä, mikäli poliisille puhuu totta. Perätön lausuma voi olla vain silloin, jos se on totuudenvastainen.

Poliisille voi kertoa sijoittaneensa toimintaan, jossa tuottojen väitettiin syntyvän valuuttakaupasta, mutta sivuston ja sijoituskerhon kadonneen. Tällöin poliisin tehtäväksi jää selvittää, ovatko valuuttakaupasta esitetyt väitteet tosia ja mihin sijoitusvarat ovat hävinneet. Poliisi pyrkii samalla saamaan selville, kuka toimintaa koskevista väitteistä ja rahojen katoamisesta on vastuussa.

Ilmoitus ei johda syytteisiin tai oikeudenkäyntiin, jos tuotot todella ovat perustuneet valuuttakauppaan eikä klubin kassaa ole kähvelletty. Mitään haittaa tutkintapyynnöstä ei voi klubille olla, jos sen toiminnassa ei ole ollut kyseessä rikos.

Poliisilla on jo tiedossaan klubin jäsenten tilitiedot ja nimet. Lisäksi noin 400 jäsentä on tehnyt rikosilmoituksen. Nyt voi vain kysyä, miksi jotkut haluavat estää toisia tekemästä rikosilmoitusta? Pelkäävätkö he, että heidän toiminnastaan paljastuu tätä kautta jotakin?

sunnuntaina, toukokuuta 18, 2008

Nollasummapeliä

Valuutan omistaminen ei sinällään tuota mitään. Tämän vuoksi valuuttakauppa on kokonaisuudessaan nollasummapeliä. Kun yksi voittaa, toinen häviää saman verran.

Käytännössä tilanne on tätäkin huonompi kauppaa käyvän "treidaajan" kannalta: valuuttakaupan palveluntarjoaja vetää välistä osto- ja myyntikurssien erotuksen ("spreadin"). Valuuttamarkkinoilla tehdään tämän vuoksi keskimäärin tappiota; ainoa takuuvarma voittaja on palveluntarjoaja.

Menestyksekkäällä valuuttakaupalla rikastumista luvannut sijoitusklubi Wincapita on paljastunut samanlaiseksi nollasummapeliksi. Jäseniltä kerätyt maksut ja sijoitukset - yhteensä noin 97 miljoonaa - jaettiin takaisin jäsenille, ainoastaan eri suhteissa. Ensimmäisenä liittyneet saivat suuria summia, viimeisenä mukaan lähteneiden suuri joukko jäi nuolemaan näppejään.

Kuten valuuttakaupassa, myös Wincapitassa joku veti välistä. Toiminnan päättyessä kuin seinään korvaukseksi pelin pyörittämisestä Wincapitan vetäjälle jäi noin kahdeksan miljoonaa euroa.

Samankaltainen tilanne on kaikessa jäsenten keräämiseen perustuvassa verkostomarkkinoinnissa. Osallistujat maksavat aloituspakettien ja kuukausitilausten hinnan. Raha jaetaan verkostoon uudestaan osallistujien hankkimien "pelipositioiden" perusteella. Ja toimintaa pyörittävä emoyritys vetää välistä sievoisen voiton.

Verkostomarkkinoinnissa toiminnan esittely perustuu aluksi usein mullistavaksi väitettyyn tuotteeseen. Varsin nopeasti aletaan kuitenkin kuvata lähinnä loistavaa ansaintamahdollisuutta, jonka toiminta tarjoaa. Lopulta tuote onkin sivuseikka, vain väline rahan uusjaolle.

Wincapitan tapauksessa tuote ja ansaintamahdollisuus olivat yhtä: osallistuja osti lisenssin valuuttakaupan signaalijärjestelmään, joka mahdollisti satojen prosenttien vuosituotot. Jäsenet eivät yleensä "treidanneet" valuuttaa itse, vaan klubin signaalien mukaisesti käymän valuuttakaupan tuotot jaettiin lisensseihin tehtyjen sijoitusten perusteella.

Taustoistaan Wincapita ei tarjonnut mitään tietoa. Nettisivuilla mainittiin ainoastaan sähköpostiosoite. Taustayhteisöksi toiminnalle oli Panamaan rekisteröity yritys, jonka rekisteröintitiedoissa mainitut henkilöt tuskin liittyivät valuuttakauppaan millään tavalla. Toiminnan pyörittäjästä taas levitettiin huhuja: hän oli jonkinlainen omalaatuinen nörtti ja nero, joka halusi tarjota tavallisille ihmisille oikotien rikkauksiin.

Nyt moni kysyy, miten taustoiltaan näin epäilyttävään toimintaan saadaan ketään matkaan? Miten tuhannet ihmiset saattoivat kuvitella, että signaalijärjestelmä on aito ja toimiva?

Wincapitaan sijoittaneet eivät menneet mihinkään aivan halpaan temppuun. Valuuttakaupan signaalijärjestelmä näyti paitsi lähes reaaliaikaisia kursseja, myös avoimia "kauppapositioita", siis valuutan ostoja ja myyntejä. Nettisivua katsomalla näki näin omin silmin, miten klubi teki valuuttakaupassa voittoa.

Miten tämä on mahdollista?

Kurssit ja kauppojen aukeamista ja päättymistä merkitsevät merkit näyttivät tulevan signaalijärjestelmään muutamia sekunteja myöhässä. Aikaviive ei ole pitkä, mutta valuuttakaupassa "positio" on usein auki vain joitakin kymmeniä sekunteja tai minuutteja. Tällöin viiveellä on merkitystä. Kaupan voidaan esimerkiksi näyttää sekä avatuneen että sulkeutuneen klubin kannalta edullisempaan kurssiin.

Järjestelmän nerokkuus piilee tässä. Valuuttakaupan kaltaisessa nollasummapelissä suuriin tuottoihin ei vaadita paljoa. Riittää, että samansuuruisista kaupoista selvästi yli puolet on voitollisempia kuin vähemmistö tappiollisia.

Kun tällaista "valuuttakauppaa" tehdään jatkuvasti, pienikin kurssien viilaus aiheuttaa pitkässä juoksussa merkittävän muutoksen lopputulokseen. Samaan aikaan kauppoja seuraavan jäsenen näkökulmasta kaikki vaikuttaa toimivalta ja aidolta.

Viisaskin voisi mennä näin hyvin suunniteltuun vipuun. Ja vaikka toiminnan taustalla ei olisikaan valuuttakursseja monimutkaisella järjestelmällä ennustamaan kykenevä nero, aivan tyhmänä ei voi pitää idean isääkään.

Wincapita - tietoisku

Wincapitan lyhyt historia

"Sijoitusklubi" Giiclub aloitti vuonna 2003 toimintansa urheiluvedonlyönnillä. Vuoden 2005 tienoilla toiminta siirtyi valuuttakauppaan, ja klubin uudeksi nimeksi tuli Winclub. Sisäministeriön esitettyä epäilyjä pyramidihuijauksesta klubi vaihtoi nimekseen Wincapita vuoden 2007 lopulla.

Vuosien varrella klubin jäseniksi on liittynyt jopa 10 000 suomalaista, joiden klubille suorittamat jäsenyysmaksut ja sijoitukset ovat olleet tuhansia euroja jäsentä kohden. Jopa kymmenien tuhansien eurojen sijoituksia on tehty, ja sijoitusten yhteissumma nousee kymmeniin miljooniin euroihin.

Jokaisen jäsenen on klubiin houkutellut mukaan tuttava, "sponsori", joka on saanut lisää tuottoja klubiin tuomiensa uusien jäsenten tekemistä sijoituksista.

Huikean menestyksekkäästä valuuttakauppasta syntyneiksi väitettyjä tuottoja maksettiin klubiin sijoituksia tehneille jäsenille aina helmikuuhun 2008 asti. Tällöin tuottojen "kotiutus" ja klubin toiminta alkoivat kuitenkin takkuilla.

Rikosilmoitukset ja -epäilyt

Wincapitan sivusto sulkeutui 7.3.2008. Seuraavan kerran kotiutuksia piti voida tehdä 16.3.2008. Sivusto ei kuitenkaan enää avautunut. Sadat toimintaan osallistuneet ovat tehneet rikosilmoituksen.

Mikäli Winclub/Wincapita paljastuu huijaukseksi, se voi hyvin olla Pohjoismaiden historian suurin huijaus. Pahimmassa tapauksessa Wincapita kuuluu lähihistorian suurimpien Ponzi-huijausten joukkoon.

Poliisin uusimpien tietojen mukaan Wincapitassa on ollut mukana noin 10 000 jäsentä ja kerättyjen varojen yhteissumma nousee lähelle 100 miljoonaa euroa.

Rikosilmoituksen tai tutkintapyynnön tekeminen on ainoa tapa saada huijauksessa menetettyjä rahoja takaisin. Keskusrikospoliisi on jo ilmoittanut ottavansa jutun käsittelyyn yhteistyössä Sisäministeriön kanssa. KRP on aloittanut asiassa esitutkinnan 25.3.2008 rikosnimikkeillä rahankeräysrikos ja petos. Tutkinta keskitetään KRP:n pohjoiselle yksikölle.

KRP kehottaa huijatuksi tulleita tekemään rikosilmoituksen paikallispoliisille. Tietoa WinCapitasta voi välittää KRP:lle ottamalla yhteyttä päivystävään tutkijaan puhelinnumeroon 050 456 4780 tai lähettämällä sähköpostia osoitteeseen krp-wincapitatutkinta@krp.poliisi.fi

Kummankin epäillyn rikoksen kohdalla toimintaan rahojaan menettänyt voi halutessaan olla asianomistajana ja vaatia vahingonkorvausta rikoksen tekijöiltä kärsitystä taloudellisesta vahingosta. Epäilyt koskevat lähinnä toiminnan taustatahoja, mutta myös rikollista toimintaa edistäneitä voidaan epäillä samoista rikoksista tai niiden lievemmästä tekotavasta.

Wincapitan taustatahot

Toiminnan taustahenkilöistä on saatavilla tietoa hyvin vähän, joskin joitakin suomalaisia nimiä on yleisesti tiedossa.

Wincapitan taustayhteisö löytyy Panamasta väärin kirjoitetulla nimellä Worlwide Investment Company Corp. Rekisteriin merkityt yrityksen taustahenkilöt Ana Valenzuela Miranda, Juanita Rodriquez Reyna sekä Maria Esther Cherigo Gonzalez näyttävät olevan paikallisia bulvaaneja.

Worldwide Investment Company on aiemmin ollut rekisteröitynä USA:n Wyomingin osavaltioon, jonka yritysrekisterin mukaan yritys on purettu viran puolesta hoitamattomien velvollisuuksien - veroilmoituksen ja lupaverojen - vuoksi. Yrityksen toimitusjohtajaksi (manager) on merkitty toinen yritys, "Smith & Wesson Inc.", joka on rekisteröity Niuen saarelle ja jonka taustoista ei tietoja ole saatavilla. Worldwide Investmentin paikalliseksi agentiksi on mainittu Registered Agency Services, Inc.

Rahaliikenne Wincapitaan on kulkenut Moneybookers-nettimaksupalvelun kautta. Moneybookers on sulkenut Wincapitan tilin epäselvyyksien vuoksi. Ilmeisesti osakaan saaduista sijoitusrahoista ei ole päätynyt Panamaan rekisteröidyn yrityksen tileille.

Tietoa

Tietoa jäsenille:
Taustatietoa:
Lähteitä:

Wincapitaa koskevat uutiset netissä:
(uusimmat viimeisenä)

Muita aihetta käsitteleviä sivustoja

Keskusteluja:

Tätä sivua päivitetään ja pidetään blogin ensimmäisenä tekstinä toistaiseksi. Sivun ensimmäinen versio julkaistiin 17.3.2008. Wincapita/Winclub -aiheesta on tällä sivulla kirjoitettu vuodesta 2006 alkaen.

Mursis
Yhteydenotot: mursism@gmail.com

torstaina, toukokuuta 15, 2008

Wincapitassa huijatuille

Keskusrikospoliisin mukaan Wincapitan pyörittäjä on maksanut tuotot uusilta jäseniltä kerätyistä maksuista ja sijoituksista pitäen osan rahoista itsellään. Sijoitusten summa oli selvästi jäsenille maksettuja tuottoja suurempi eikä valuuttakauppaa ole käyty. Jos näin on, Wincapita oli täydellisen puhdas huijaus.

Mitä huijatuksi tulleen olisi syytä tehdä?

Tässä tapauksessa Wincapitan toiminnassa on kyseessä ollut pyramidipeli, jonka toimeenpanossa on kyseessä rahankeräysrikos. Rikosilmoitus on ainoa tapa saada rikoksella vietyjä rahoja takaisin. Rikosilmoitus on myös ainoa laillinen keino pyrkiä vaikuttamaan siihen, että tällainen huijaus ei toistu.

Poliisilla on tiettävästi tieto lähes jokaisesta osallistujasta, joten oman tai sponsorin nimen paljastumista ei tarvitse pelätä. Rikosilmoituksen tekijöistä ei muutoinkaan anneta tietoa kenellekään poliisin ulkopuolelle. Huijatuksi tulemisessa ei ole mitään hävettävää.

Wincapita-tapaus käsitellään parhaassa tapauksessa yhdessä oikeudenkäynnissä, johon rikosilmoituksen tehneet voivat ilmoittautua asianomistajiksi. Asianomistajien etua ajaa oikeudenkäynnissä yleinen syyttäjä, eikä oma läsnäolo tai oman asianajajan palkkaaminen ole välttämätöntä. Todennäköistä tosin on, että tapaus jakaantuu useampiin oikeudenkäynteihin.

Laajaa ja monimutkaista sijoitushuijausta ei Suomessa vielä koskaan ole saatettu oikeuden eteen, joten ennakkotapauksia ei ole. Järkevältä ja hyvältä oikeuskäytännöltä vaikuttaisi se, että kaikilta pyramidipelistä tuottoja saaneilta hyöty tuomittaisiin menetettäväksi siltä osin kuin se ylittää heidän tekemänsä sijoituksen suuruuden.

Menetetyiksi tuomituilla varoilla voitaisiin edelleen kattaa toimintaan rahaa hävinneiden kärsimiä tappioita. Samoin toiminnan pyörittäjältä takavarikoidut rahat on syytä jakaa takaisin tappioita kärsineille.

Rahankeräysrikoksen ohella toiminnan pyörittäjää tai pyörittäjiä voidaan syyttää myös mm. törkeästä petoksesta. Siinä tapauksessa, että sponsorit ovat tietoisesti esittäneet paikkansapitämättömiä väitteitä tai liioitelleet toiminnasta heille annettuja tietoja, heitä voidaan syyttää rahankeräysrikoksesta ja/tai petosrikoksesta.

Joidenkin värvääjien kohdalla todisteita tällaisesta toiminnasta voi olla. Useimmat ovat kuitenkin toimineet hyvässä uskossa.

Ohjeet yhteydenottoon ja rikosilmoituksen tekemiseen saa Keskusrikospoliisin sivuilta.

keskiviikkona, toukokuuta 14, 2008

Wincapita paljastui

Ylen A Plus -ohjelman haastattelussa Keskusrikospoliisin rikosylitarkastaja ja tutkinnanjohtaja Leila Melander kertoi juuri Krp:n saamat tiedot Wincapitan rahaliikenteestä.

Klubiin on sijoitettu rahoja yhteensä noin 97 miljoonaa. Rahoista on jäsenille palautettu noin 89 miljoonaa.

Ilmeisesti tähän 89 miljoonaan ei ole laskettu klubin taustahenkilön itselleen jättämiä varoja, joten pyörittäjälle on jäänyt noin 8-9 miljoonaa euroa. Rikosylitarkastajan kommenttien perusteella nämä rahat eivät kokonaisuudessaan tule löytymään Moneybookersin tililtä vaan ilmeisesti summa sisältää Britannian ja Espanjan pankeista tavoitetut noin 6 miljoonaa euroa.

Valuuttakaupan käyminen edellyttäisi, että klubin Moneybookers-tililtä olisi siirretty rahaa välissä myös valuutta-alustalle. Tälle rahalle saatua tuottoa olisi sitten siirretty takaisin Moneybookersiin.

Jos poliisilla on käytössään kaikki Wincapitan tilitiedot, valuuttakauppaa ei niiden perusteella ole lainkaan käyty. Klubin maksamat tuotot ovat perustuneet kokonaan jäsenten tekemiin maksuihin ja sijoituksiin.

Tällöin klubin pyörittäjän itselleen keräämien varojen jääminen poliisin ulottuviin viittaa siihen, että jokin on mennyt loppuvaiheessa vikaan. Toimintaa olisi ehkä ollut tarkoitus vielä jatkaa, koska rahoja ei ole siirretty turvaan.

Poliisin mukaan noin 10 000 jäsentä kyetään todennäköisesti identifioimaan. Toiminnasta vastuullisina pidettävien joukkoa rajataan esitutkinnan kuluessa. Tämän jälkeen epäiltyjä haetaan kuulusteltavaksi ja tehdään mahdollisia pidätyksiä.

Wincapitan uusimmat lyhyesti

Tässä lyhyesti Wincapitaa koskevat viime viikkojen aikana selvinneet tiedot.

Valuuttakauppaa ei käyty

Keskusrikospoliisi ei ole tutkimuksissaan löytänyt viitteitä siitä, että Wincapita olisi käynyt valuuttakauppaa, josta sijoittajien väitettiin saavan tuottonsa. Tämä tieto perustunee klubin Moneybookers-tilille ja -tililtä siirretyistä rahoista saatuihin tietoihin.

Wincapitan jäsenet uskottelevat toisilleen, että turhien siirtojen välttämiseksi tuotot on maksettu suoraan Moneybookersin tililtä. Krp:n antama tieto kuitenkin tarkoittaa myös sitä, että Wincapitan Moneybookers-tilille jäseniltä tulleet varat ovat riittäneet kaikkien jäsenten saamien tuottojen maksuun.

Nän klubin taustahenkilöille rahaa on virrannut tililtä ainoastaan ulospäin, ei lainkaan takaisin tilille. Tällä tavoin Ponzi-huijaus nimenomaan toimii.

Osallistujat poliisin tiedossa

Todennäköisesti jokainen klubin toimintaan osallistunut on saatu selville tilitietojen perusteella. Ainoastaan kimppasijoituksia tehneistä vain yhden nimi lienee poliisin tiedossa.

Taustat vielä peitossa

Wincapitan taustahenkilöä tai -henkilöitä ei ole tavoitettu. Puolestaan klubin toiminnan aktiivisimpia edistäjiä poliisi ei vielä ole tavoitellut. Thaimaahan muuttaneiden Wincapitan jäsenten joukko vaikuttaa hajonneen, ja koko joukko asuntoja on Pattayalla kaupan.

Poliisi toimii tässä asiassa todennäköisesti siinä vaiheessa, kun Wincapitan juttua selvittämään nimitetty kolmen syyttäjän ryhmä tekee päätöksensä siitä, kuinka laajaa joukkoa on syytä epäillä rikoksesta.

Britanniasta ja Espanjasta löydetyiltä, taustahenkilön nimissä olleilta pankkitileiltä on saatu takavarikoitua noin kuusi miljoonaa euroa. Näitä varoja toivottavasti käytetään rikoksen uhreiksi tulleiden vahinkojen korvaamiseen.

Spekulaatiota on käyty toiminnan liittymisestä laajempaan kansainväliseen rikollisuuteen. Mitään konkreettista todistetta tästä ei vielä tällä hetkellä ole. Pitkän historiansa vuoksi Wincapita edeltäjineen on voinut olla myös melko puhtaasti suomalainen huijaus, joka on vain käyttänyt hyväkseen kansainvälisistä huijauksista opittuja keinoja.

Uskoa yhä ilmoilla

Vasta noin 300 jäsentä on tehnyt rikosilmoituksen. Monilla Wincapitan jäsenillä uskoa riittää yhä, vaikka mitään merkkejä toiminnan jatkumisesta ei ole, ainoastaan jatkuvasti leviäviä huhuja.

Usko ei kuitenkaan ole ainoa tekijä vaikenemiseen. Osa häpeää suotta huijatuksi tulemista, pieni osa taas tietää osallistuneensa huijaukseen.

Jotkut taas eivät halua kertoa omaa nimeään tai sponsorinsa tietoja poliisille, vaikka poliisilla jo onkin kaikkien jäsenten nimet. Wincapitakaan ei mistään saa rikosilmoituksen tehneiden tietoja, eivätkä taustatahot todennäköisesti näistä tiedoista mitään välitäkään.

tiistaina, toukokuuta 13, 2008

Wincapita taas aukeamassa

Kuun puolivälin lähestyessä Wincapita-keskustelu kiihtyy jälleen. Wincapitan tuottojen seuraava maksatuspäivä olisi 16.5. Taas kerran levitetään huhua siitä, että klubi jatkaa toimintaansa entistä ehompana.

Tällaisia huhuja leimaa aina yksi piirre: epämääräisyys. Mitään tarkempia tietoja ei anneta siitä, mitä tarkalleen ottaen odotetaan. Sitä ei aina välttämättä tiedetä itsekään.

Verkostomarkkinoinnissa ja verkostoperiaatteella leviävissä pyramidipeleissä huhut syntyvät yleensä kahdella tavalla. Joskus huhut perustuvat vain mukana olevien esittämiin toiveisiin, jotka levitessään suusta suuhun ovat muuttuneet varmoiksi tulevaisuudenlupauksiksi. Joskus huhuja levittää järjestelmän pyörittäjä tai värvääjä, joka joko haluaa rahastaa lisää tai sitten yksinkertaisesti voittaa aikaa omia suunnitelmiaan varten.

Epätarkkuus on aina huhujen levittäjien edun mukaista. Tästä syystä huhuja ei tietysti saa kertoa ulkopuolisille, kirjallisten todisteiden jättämisestä puhumattakaan. Kun toiveet eivät toteudukaan, koko huhu on helppo tuomita "joidenkin jäsenien turhaksi innostukseksi" tai kieltää sen sisältäneen mitään varsinaista lupausta.

Huhuilla voidaan usein yllättävän tehokkaasti estää ja hidastaa huijauksen uhrien reaktiota. Tahattomasti ja tahallaan levitettävät huhut nostavat toivoa ja hidastavat tosiasioiden kohtaamista. Toivon sammuessa hitaasti huijattu ei reagoi voimakkaasti tai ryhdy toimiin omien menetystensä takaisinsaamiseksi.

Jos Wincapita ei aukea tälläkään kertaa, luvassa lienee rikosilmoituksien tulva Keskusrikospoliisille. Rikosilmoitus on ainoa tapa saada huijaukseen menetettyjä rahoja takaisin.

Rikosilmoituksen tekemisellä ei ole vaikutusta siihen, saako poliisi tietää omasta tai toisten osallisuudesta toimintaan. Tilitietojen kautta poliisi saanee selville aivan jokaisen, jolla on ollut tekemistä Wincapitan kanssa.

Rikosilmoitus voi myös olla merkki siitä, että kokee tuleensa huijatuksi. Jos taas on osannut aavistaa, ettei toiminnassa ole kaikki kohdallaan, rikosilmoituksen tekeminen ei ehkä tunnu oikealta. Toisin kuin huijatuksi tulemisessa, huijaamisessa on hävettävää.

Wincapita A-studiossa

Tämänviikkoisessa A-studiossa on tulossa ulos verrattain laaja ja pitkään valmisteltu juttu Wincapitasta.

Jutussa haastatellaan sekä viranomaisia, toimintaan osallistunutta sponsoria että Wincapitan toiminnasta pitkään epäilyksiään esittäneitä kriitikoita, myös tämän blogin pyörittäjiä. Toimintaakin lienee luvassa.

A-studio siis Ylen tv yhdessä keskiviikkona 14.5.2008 kello 21.05.