torstaina, elokuuta 31, 2006

Move syytteeseen

Move Networks Oy:ä koskeva syyteharkinta on tullut päätökseen ja Move on asetettu syytteeseen kaikista kolmesta rikoksesta, josta sitä on epäilty. Koska Suomessa oikeushenkilöä, kuten yritystä, ei itseään voida syyttää rikoksista, vastaamaan syytteistä joutuvat yrityksen puolesta sen toiminnasta vastuullisiksi katsotut (ja kenties myös toiminnasta rahallista hyötyä saaneet) kolme miestä. Asiasta otsikoi jo Turun Sanomat:

Verkkokaupan perustajille syytteet

Turkulaisen verkkokauppa Move Networksin perustajajäsenet joutuvat Turun käräjäoikeuteen vastaamaan tekemisistään. Turun kihlakunnansyyttäjä nosti syytteet kolmea miestä vastaan rahankeräysrikoksesta, rekisterimerkintärikoksesta ja markkinointirikoksesta. Verkkokauppaa epäillään pyramidihuijauksena tehdystä laittomasta rahankeräyksestä. Pyramidihuijauksessa organisaation jäsenet saavat tuloja uusien jäsenten maksamista liittymismaksuista, eivät aidosta kaupankäynnistä. Myyntiä voi olla, mutta se on vähäistä. Kolme Turun seudulla asuvaa alle kolmekymppistä miestä perusti Move Networksin keväällä 2005.

Rahankeräysrikoksesta tuleva syyte koskee ainakin Moven nk. aloitus- tai kampanjatuotepakettien kauppaa. Verkoston jäseneksi päästäkseen värvättävän on täytynyt ostaa 999 euron hintainen paketti, ja tästä kaupasta on maksettu palkkioita värvääjille sekä "ylälinjalle". Tätä toimintaa on epäilty vanhan rahankeräyslain 3 § 2 momentissa ja uuden rahankeräyslain 9 §:ssä kielletyllä tavalla toimeenpannuksi, pyramidipelin tai pyramidihuijauksen nimellä kulkevaksi rahankeräysrikokseksi.

Tulevassa oikeuskäsittelyssä arvioidaan muun muassa sitä, onko paketin sisältö vastannut siitä maksettua hintaa, vai ovatko värvätyt käytännössä maksaneet värvääjilleen värvätyksi tulemisesta. Tätäkin tiukemmin syyttäjä voi vaatia, että edustajana aloittamisen edellytyksenä ostetuissa tuotteissa ei katetta olisi saanut olla lainkaan. Mikäli Move tuomitaan rahankeräysrikoksesta, myös toimintaan osallistuneita voidaan epäillä ja syyttää samasta rikoksesta. Rangaistuksena tästä epäillystä rikoksesta on kaikkien kielletystä toiminnasta saatujen taloudellisten etujen menettäminen valtiolle sekä suurehkot sakot; lisäksi WGI-ennakkotapauksessa yli 10 000 euroa toiminnasta saaneille tuomittiin vankeusrangaistus. Mitään "ansioiden" alarajaa WGI:n kohdalla ei ollut, vaan kaikki, joiden voitiin näyttää saaneen rahaa toiminnasta, tuomittiin.

Markkinointirikosepäilyn peruste ei ole tässä vaiheessa julkisesti tiedossa. Tällaisen rikoksen tunnusmerkit voi täyttää tuotteita ja palveluita markkinoitaessa esitetyt harhaanjohtavat väitteet sekä kuluttajansuojalain noudattamatta jättäminen. Rekisterimerkintärikoksesta Movea epäillään MTV3:n 45 minuuttia -ohjelman mukaan sen vuoksi, että yhtiön pääoman epäillään tulleen väärin ilmoitetuksi sitä perustettaessa.

Lehtijutut:
Turkulaisen verkkokaupan perustajille syytteet (Turun Sanomat 1.9.2006)
Verkkokauppa Move joutuu käräjille (Satakunnan Kansa, pikauutiset 1.9.2006)

Move vastaa - Osa 1

Move Networks Oy on 31.8.2006 vastannut sille esitettyihin kysymyksiin. Kysymykset ja vastaukset on jaettu kolmeen eri kirjoitukseen tällä sivustolla. Kursiivilla kirjoitettu teksti on kysymys, tavallinen teksti Moven vastaus. Kiitokset Movelle vastauksista!

Kehotamme lukijoita lukemaan huolellisesti sekä kysymykset että vastaukset ja pohtimaan molempia.


Hyvät Move Networks Oy:n edustajat


Ohessa on joukko yrityksenne toimintaa koskevia kysymyksiä, jotka ovat herättäneet keskustelua. Tarkoituksemme on yksinomaan saada kertakaikkinen selvyys kysymysten kohteena oleviin seikkoihin kaikenlaisen spekulaation, epäselvyyden ja turhan kädenväännön lopettamiseksi.

Tiedämme molemmat, että keskustelu tämän asian ympärillä ei koskaan lopu. Kysymyksissä on useita sellaisia, joihin vastaaminen ei ole joko keskeneräisyyden tai liikesalaisuuksien takia mahdollista. Vastaan ohessa niihin joihin se on mahdollista.

Tämän vuoksi aiemmin sovitun mukaisesti pyydämme teitä vastaamaan tarkoin jokaiseen kysymykseen ja huolehtimaan erityisesti siitä, että vastauksessanne vastataan nimenomaan esitettyyn kysymykseen. Pyydämme teiltä avoimuutta ja kärsivällisyyttä kirjoittaa perusteluja niihin vastauksiin, joihin on ilmeistä, että perustelut ovat tarpeen vastauksen ymmärtämisen tai uskottavuuden edellytyksenä. Luonnollisesti mitä tarkemmat ja avoimemmat vastauksenne ovat, sitä selkeämmin kaikki epäselvyys hälvenee ja väliin suureksi paisunut keskustelu yrityksenne toiminnasta siltä osin pääsee laantumaan.

Pyydämme teitä vastaamaan jokaiseen kysymykseen niin, että sekä kysymys että vastaus ovat yhtä aikaa nähtävillä, ja toimittamaan vastauksenne osoitteeseen mikkopa@hotmail.com. Ilmoittakaa lisäksi, kuka tai ketkä yrityksenne puolesta ovat kyselyyn vastanneet. Koska kysymykset ovat valtaosin hyvin yksinkertaisia, toivomme teidän vastaavan viikon kuluessa.

[Kysymyksiin on ilmeisesti vastannut Moven toimitusjohtaja.]


1. Move Networks Oy:ä koskevat rikosepäilyt ja kuluttajansuojakysymykset

1.1 Rahankeräysrikosepäily

(a) 29.9.2005 päivätyssä Moven edustajille suunnatussa tiedotteessa todetaan seuraavaa:

”Mikäli edustajaksi haluava henkilö haluaa kasvattaa liiketoimintaansa siten, että kouluttaa/auttaa uusia edustajia toimimaan myynnissä ja saamaan myös osuuden näiden tuomasta tuoteliikevaihdosta, tulee edustajan ostaa itselleen kulloinkin voimassa oleva kampanjatuotepaketti.”

Miten perustelette sen, että Moven (organisaatiota rakentavaksi) edustajaksi pääseminen on edellyttänyt 999 euron hintaisen, mm. polkupyörän, lehtiön ja pinssin sisältävän paketin ostamista emoyritykseltä? Mitä tarkoitusta tämä edellytys palvelee, ellei sen pyrkimys ole saada aikaan pyramidipeli tai sen kaltainen järjestelmä, jossa käytännössä uudet toimintaan mukaan värvätyt maksavat toimintaan liittymisestä värvääjilleen?

Kysymys perustuu epäilykseen rahankeräysrikoksesta. Käytännössä rahankeräysrikos tarkoittaa sitä, että meitä epäillään laittomasta rahankeräyksestä. Käytännössä laiton rahankeräys tarkoittaa sitä että harjoittaa rahankeräystä ilman lupaa. Rahankeräys laki sanoo: Rahankeräyksellä tarkoitetaan tässä laissa toimintaa, jossa yleisöön vetoamalla kerätään VASTIKEETTA RAHAA. Vastikkeena ei pidetä merkkiä, tarraa tai muuta keräyksen tai sen toimeenpanijan tunnusta, jolla on vähäinen taloudellinen arvo taikka jonka arvo suhteessa lahjoitukseen on alhainen. (5.8.1983/681).

Moven tapauksessa tämä ei voi toteutua koska myymämme kampanjatuote on selvästi vastikkeellinen. Tuotepaketin sisältö on huomattavasti laajempi kuin mitä provosoivasti kysymyksessänne esitätte. Pystymme aukottomasti todistamaan, että tuotteet ovat markkinaehtoisesti hinnoiteltuja. Muu lopputulos olisi vanhan rahankeräyslain 2§ laajentavaa tulkintaa, joka on rikosoikeudessa kielletty. Annetaan kuitenkin tuomioistuimen päättää tämä asia, jotta siihen saadaan kerralla täydellinen ratkaisu.

(b) Moven provisiojärjestelmän eri versioiden perusteella Move Networksin uusille edustajille tarjoaman 999 euron hintaisen aloitus-/kampanja-/tutustumistuotepaketin myynnistä, käytännössä siis paketin myyntikatteesta, on maksettu ja yhä maksetaan kahdelle paketin myyjälle 100 euron suuruinen palkkio sekä, sikäli kuin nämä provisiot ovat muiden sääntöjen
perusteella tulleet maksuun, 30 euroa jokaiselle tasolle uuden edustajan ylälinjassa (kaikki sis. alv). Pitääkö tämä paikkansa? Minkä suuruiset palkkiot Moven/S2E:n tarjoamista nk. tutustumistuotepaketeista tällä hetkellä maksetaan paketin myyjille ja paketin ostajan ns. ylälinjalle?

Verkostomarkkinoinnin lähtökohta on, että kaikesta myynnistä maksetaan palkkio niin myyjälle kuin verkostoonkin.

(c) Em. 29.9.2005 päivätyssä tiedotteessa todetaan myös seuraavaa:

”Eli WGI:n tapauksessa syyte ja tuomio tuli siitä, että edustajille
maksettiin korvausta uusien edustajien värväämisestä. Move Networksillä ei tällaista korvausjärjestelmää ole.”Edustajalle ei makseta korvausta siitä, että hän hankkii uuden edustajan alleen. Korvausta maksetaan ainoastaan kampanjatuotteen myymisestä [...].”

Ennen poliisitutkinnan uutisointia mediassa 29.9.2005 Moven uusille edustajille jakamissa 99 ja 999 euron suuruisissa laskuissa selityksenä oli mainittu hintoja vastaavasti ”Myyntiedustaja – Lisenssi” ja ”Franchise Edustaja –Lisenssi”. Samoin edustussopimuksessa puhuttiin nimenomaan lisenssistä. Myös samaisessa tiedotteessa kuvataan Moven 999 euron hintaisen paketin sisältävän muun ohella myös ”liiketoimintakonseptin”.

Eikö 999 euron hintaisen ostoksen kohteena ole siis ollut lisenssi tai liiketoimintakonsepti, jonka ohessa on toimitettu kampanjatuotepaketti?

Viittaan edelliseen vastaukseen.

(d) Edelleen Moven organisaatioon rekisteröityneille (eli ”paikan
varanneille”) on heidän kertomansa mukaan kesällä ja syksyllä 2005 lähetetty sähköpostiviesti, jossa todetaan mm. seuraavaa:

”Provisiota saadaksesi tarvitset viisi henkilökohtaista asiakasta
(sähkö/gsm) ja franchise-edustajalisenssin. Mukana saat myös kampanjatuotteen.” ”Voit maksaa franchise-edustajalisenssin myös osissa alkaen 50€/kk. Lisätietoja saat henkilöiltä, joilta kuulit MOVEsta.” ”HUOM! Kannattaa muistaa, että franchise-lisenssi kampanjatuotteineen ovat myös verovähennyskelpoisia, kuten kaikki muutkin liiketoiminnastasi koituneet kulut.”
”Ansaitset myös jokaisesta omasta sponsoroinnista 100€ eli aina kun oma kontaktisi ryhtyy franchise-edustajaksi.”
”Kun sinulla on molemmissa linjoissa yksi franchise-edustaja, nouset tasolle Team Builder. Tämä on hyvä ensimmäinen tavoite, sillä mikäli olet sponsoroinut molemmat edustajat, olet ansainnut n. 400€ ja tehtäväsi on auttaa organisaatiotasi samanlaiseen alkuun.”
”Team Builderinä saat pitää itse lyhytesitelmiä ja olet oikeutettu saamaan Helper-Bonuksia, 100€ aina kun joku ryhtyy franchise-edustajaksi sinun esittelysi ansiosta.”

Väitättekö, ettei näissä esityksissä kuvata lisenssimaksun lisäksi nimenomaan tapaa, jolla edustaja saa korvausta siitä, että hän hankkii uuden tai uusia edustajia organisaatioonsa?

Voisitko kertoa keneltä tällainen viesti on lähtenyt.

(e) Kuvitellaan tilanne, että yritys edellyttäisi edustajakseen ryhtyvältä 100 euron hintaisen paketin ostamista. Edustaja saisi tämän jälkeen 10 euroa jokaisen alapuolelleen liittyvän edustajan vastaavasta ostoksesta 10 euroa sanokaamme yhdeksänteen tasoon asti. Paketin sisältö olisi kaksi paperiliitintä kirjekuoressa.

Eikö teidän mielestänne tämä toiminta vastaisi Hallituksen esityksen 102/2005 uudeksi rahankeräyslaiksi sisältämää kuvausta pyramidipeleistä, joissa edustajien värväämisestä maksetaan palkkiota, jonka edelleen käytännössä maksaa värvättävä itse ja toiminta näin täyttäisi vanhan rahankeräyslain 3 §:n 2 momentissa määritellyn ketjukirjeellä tai sitä vastaavalla tavalla toimeenpannun ja uuden rahankeräyslain 9 §:ssä määritellyn pyramidipelinä toimeenpannun kielletyn rahankeräyksen tunnusmerkit? Pitäisittekö tätä toimintaa eettisesti ja hyvän tavan kannalta epäilyttävänä? Mikäli pitäisitte tällaista toimintaa jossakin suhteessa arveluttavana, mikä mielestänne olisi riittävä vastike, jotta toiminta teistä ei olisi lain hengen, hyvän liiketoimintatavan kannalta ja moraalisessa katsannossa arveluttavaa, vai pitäisikö toimintaa muuttaa jollakin muulla tavalla? Vaikka ette kenties koe olevanne täysin päteviä arvioimaan kysymystä erityisesti laillisuusnäkökulmasta, pyydämme teitä silti vastaamaan näihin kysymyksiin ja kertomaan oman kantanne.

Esittämäsi hypoteettinen kuvio mitä todennäköisemmin johtaisi tukintaan. Vastikkeen suuruutta en pysty arvioimaan, mutta äkkiseltään kuulostaa siltä, että suorituksen ja vastasuorituksen arvo eivät tässä tapauksessa kohtaa.

1.2 Markkinointirikosepäily

Mikä on Move Networks Oy:öön kohdistuvan markkinointirikosepäilyn peruste? Liittyykö epäily esimerkiksi tuotteista tai palveluista markkinoitaessa annettuihin tietoihin, liiketoimintaa esitellessä esitettyihin väitteisiin tai kuluttajansuojalain säädösten noudattamiseen? Onko rikosepäily nähdäksenne perusteeton ja minkä vuoksi?

Esitukintamateriaalissa ei puhuta aiheesta mitään. En tiedä, mitä kantaa syyttäjä hakee. Annetaan tuomioistuimen päättää tämä asia, jotta siihen saadaan kerralla täydellinen ratkaisu. Luonnollisesti rikosepäily on perusteeton. Jo Move:n säännöt kieltävät virheellisen tiedon levittämisen.

1.3 Rekisterimerkintärikosepäily

MTV3:n 45 minuuttia -ohjelman Move Networksia koskevassa reportaasissa yritykseen kohdistuvan rekisterimerkintärikosepäilyn perusteeksi mainittiin yhtiötä perustettaessa väärin ilmoitettu osakepääoma. Tiedot osakeyhtiöiden tilinpäätöksistä ja taseista ovat julkisia. Paljonko Move Networks Oy:n osakepääoma oli yritystä perustettaessa? Maksettiinko osakepääoma rahana vai sisälsikö se apporttiomaisuutta? Maksettiinko osakepääoma ajallaan ja oikeansuuruisena? Onko rikosepäily nähdäksenne perusteeton ja minkä vuoksi?

Osakepääoma on 8000€. Osakepääoma maksettiin rahana ja ajallaan. Rikosepäily on perusteeton.

1.4 Movea koskeva poliisitutkinta ja esitetyt väitteet

(a) Move Networksiä koskeva poliisitutkinta päättyi helmikuussa 2006 ja siinä nousi epäily kolmesta eri rikoksesta. Eri keskusteluissa erityisesti syksyllä 2005 on väitetty lähes koko poliisitutkinnan ajan, että tutkinta on päättynyt tuloksettomana tai että siinä ei ole noussut rikosepäilyä. Näiden tietojenväitettiin olevan peräisin Moven ”ylälinjasta” ja jopa toimitusjohtajalta. Onko Move levittänyt tällaisia tietoja? Lopetettiinko tutkinta jossakin vaiheessa tai ilmoittiko tutkinnanjohtaja rikoskomisario Lönnroth, ettei tutkinnassa ole ilmennyt mitään rikosepäilyn aihetta ja sitä ei näin jatketa?

Tutkinnan johtaja Lönnroth ilmoitti puhelinkeskustelussa, että tutkinta on päättynyt ja mitään syytä asian jatkamiselle ei löytynyt. Samaisessa keskustelussa tutkinnanjohtaja ilmoitti toimittaneensa materiaalin Jouni Laiholle. Pian tämän jälkeen kävi ilmi, että Jouni Laihon vaati tutkinnan jatkamista. Tämä kaikki on myös esitutkintamateriaalissa dokumentoitu. Huomionarvoista on että rikostutkinnan päättyessä tukinnanjohtaja kirjoittaa niin sanotun ”rikoksen teonkuvauksen”, eli mikä ja miten. Move:n rikostutkintamateriaalissa ei tällaista teonkuvausta ole. Tämän kaiken olemme luonnollisesti kentälle uutisoineet. Se miten asia on sen jälkeen keskusteluissa levinnyt ei ole meistä kiinni. Muistathan, että kuka tahansa voi esiintyä ”ylälinjana” sitä kuitenkaan olematta. Myös omalla nimelläni on lukuisia kirjoituksia, joita en kuitenkaan ole kirjoittanut.

(b) Eri keskusteluista ja Moven omista tiedotteista on saanut sen käsityksen, että yritys on pyrkinyt kaikin keinoin nopeuttamaan poliisitutkintaa, jotta se saataisiin pikaisesti päätökseen. Miksi Move Networks kuitenkin tammikuussa 2006 pyysi ja sai poliisilta tutkintaan lisäaikaa?

Emme ole pyytäneet lisäaikaa tutkinnalle, olemme pyytäneet lisäaikaa vastineen antamiselle, joka oli alunperin 9-päivää. Ymmärrät varmasti, että yhdeksässä päivässä ei anneta vastinetta satojen sivujen tutkinnalle. Pyrimme siihen, että syyttäjä olisi saanut harkintansa valmiiksi jo ennen kesää. Ymmärrät varmasti, että mitä pidemmälle asia venyy, sitä enemmän siitä on meille haittaa.

(c) Hallituksen esityksessä 102/2005 uudeksi rahankeräyslaiksi kuvataan pyramidipelejä myös seuraavin sanoin:

”Ominaista näille toiminnoille on se, että niissä käytetään julkisuuden henkilöiden nimiä apuna markkinoinnissa ilman heidän suostumustaan. Myös viranomaisten kannanottoja pyritään vääristelemään ja esimerkiksi erilaisilla internetin keskustelupalstoilla esitetään hyvin aggressiivisesti kannanottoja toiminnan laillisuuden puolesta.”

Move Networks on omassa tiedotteessaan 9.8.2006 todennut seuraavaa:

”Lopuksi on siis todettava, että sama taho (sisäasiainministeriö), joka teki tutkintapyynnön toteaa omassa lausunnossaan, ettei toiminnassamme ole mitään laitonta.”

Sisäasiainministeriö ei ole lausunnossaan todennut Move Networksin / MMC:n toiminnan olevan laillista. Päinvastoin, Sisäasiainministeriön 8.8.2006 päiväämän lausunnon viimeinen kappale kuuluu:

”[J]os liiketoimintaan mukaan liittyvän henkilön ansainta- tai
voittomahdollisuudet osaksi tai kokonaan muodostuvat vastikkeetta niistä maksuista, joita toimintaan myöhemmin mukaan liittyvät maksavat osallistumismaksuina tai muuna kerta- tai toistuvaissuorituksina, toiminta saattaa olla rahankeräyslain 9 §:n mukaan kiellettyä.”

Eikö mielestänne ole valheellista väittää, että Sisäasiainministeriön mukaan Moven / MMC:n toiminnassa ei ole mitään laitonta?

Laiho on samaisessa lausunnossaan todennut myös: Pyydettynä lausuntonaan sisäministeriö toteaa, että liiketoimintakuvauksen perusteella kuvatussa ei ole rahankeräyslain 3§:ssä tarkoitettu rahankeräystoiminta, jolla tarkoitetaan toimintaa, jossa yleisöön vetoamalla kerätään vastikkeetta rahaa.” Lisäksi lanaamasi lause alkaa sanalla ”jos”. MOVE/MMC- liiketoimintaan tuo lause ei liity, sillä ansainta perustuu tavarakauppaan.

(d) Move Networks Oy:n hallituksen jäsen on lähettänyt useille keskustelupalstoilla Move Networks Oy:n toiminnasta keskustelleille ja yhteistyökumppaneihin yhteyttä ottaneille henkilöille sähköpostiviestejä, joiden mukaan näistä henkilöistä on tehty tai ollaan seuraavana päivänä tekemässä rikosilmoitus tai tutkintapyyntö liiketoiminnan häirinnästä, vahingonteosta ja/tai kunnianloukkauksesta. Onko tällaisia rikosilmoituksia tai tutkintapyyntöjä tehty? Missä toiminnassa tarkalleen ottaen näiden väitettyjen rikosten tunnusmerkistö on mielestänne täyttynyt? Uskotteko, että tällaiset viestit koetaan pikemminkin turhaksi uhkailuksi kuin mielekkääksi tavaksi vastata liiketoimintaa kohtaan esitettyyn kritiikkiin ja kysymyksiin?

Tiedät itsekin, että asia on viety eteenpäin. Antaa poliisin tutkivana viranomaisena tehdä päätös, viedäänkö asiaa eteenpäin. Minulla on asiasta oma näkemykseni niin kuin sinullakin.

(e) Useissa keskusteluissa Move Networksin edustajat ovat väittäneet, että yrityksenne johdon sanomaa on vääristelty mediassa eri tavoin. Pitääkö tämä paikkansa? Millä tavoin tämä vääristely on tapahtunut?

Vääristelyä isompi ongelma on se, että emme ole päässeet esittämään omaa näkemystämme asioista. Vääriä väittämiä vastaan on olemassa julkisensananlautakunta, joka tehkööt omat päätöksensä.

1.5 Kuluttajansuojakysymykset

(a) Move Networks Oy ei ole enää maaliskuun 2006 jälkeen suostunut purkamaan kampanjapakettien kauppoja ostajan vedotessa kuluttajansuojalain 6 luvun säädöksiin kotimyyntiasiakirjasta. Tämän vuoksi Moven toiminnasta on tehty yli 20 valitusta Kuluttajavalituslautakunnalle. Moven oma selitys tälle toiminnalle on vaihdellut. Joillekin on kerrottu, että kampanjapaketin kaupassa on ollut kyseessä etämyynti; joskus on sanottu, ettei kotimyyntiasiakirjaa tarvitse kotimyynnissäkään toimittaa; toisille taas on päinvastoin väitetty, että kyseessä on yritysten välinen kauppa. Moforus-luotosta on edelleen väitetty, että sen voi perua ainoastaan 14 vuorokauden aikana luoton ottamisesta.

Paketin sisällön ja polkupyörän suuren roolin vuoksi paketti on selkeästi ostettu pääosin muuta kuin elinkeinotoimintaa varten, ja kauppaa tulisi tällöin ainakin Kuluttajaviraston kotimyyntiä koskevan ohjeistuksen mukaan pitää kuluttajakauppana. Ohjeen mukaan kuluttajansuojalain valmistelussa on myös ”ansaintamahdollisuuden sisältävän” paketin kauppaa pidetty kuluttajakauppana, kun ostajana on yksityishenkilö. Useimmissa verkostomarkkinointitapauksissa näin selkeästi on, koska aloittava edustaja ei ole tehnyt ostosta yrityksensä nimissä – yritystä ei usein ole edes vielä ollut olemassa. Koska paketin markkinointi on poikkeuksetta tapahtunut osin henkilökohtaisesti verkostomarkkinoinnin keinoin, kyseessä ei voi olla etämyynti vaan kotimyynti. Tällöin myös kaupan rahoittamiseksi otettu, myyjän puolelta tarjottu luotto peruuntuu ilman eri ilmoitusta tai kustannuksia kaupan peruuntuessa.

Minkä vuoksi Move Networks ei enää pura tehtyjä kampanjapakettikauppoja sekä niiden rahoittamiseksi tehtyjä myyjän puolelta tarjottuja luottoja, kun ostaja vetoaa kuluttajansuojalain 6 luvun säädöksiin? Miksi Move Networks ei toimita pakettien ostajille Kauppa- ja teollisuusministeriön vahvistaman kaavan mukaista kotimyyntiasiakirjaa?

1. Kysymyksessä on kahden elinkeinonharjoittajan välinen kauppa, joka käy selkeästi ilmi sopimusehdoista.
2. Kotimyyntiasiakirja toimitetaan kun kyseessä on yrityksen ja yksityisen välinen kauppa –näin meilläkin toimitaan.
3. Moforus Oy on yksityislainoja, ei ostoluottoja tarjoava yritys.

Koska Suomessa on kuluttajavalituslautakunta, niin annetaan heidän kuitenkin tehdä päätöksensä asiassa. On totta, että valituksia on tehty, joten aika näyttää mikä on heidän kantansa.

(b) S2E Storen toimitusehdoissa todetaan:

”Tavara katsotaan toimitetuksi, kun se on luovutettu rahdinkuljettajalle ostajalle toimittamista varten.” ”Tuotteen määrää, lajia ja/tai toimituksen viivästymistä koskevat reklamaatiot on tehtävä 14 (neljäntoista) vuorokauden kuluessa tavaran toimituksesta.”

Kuluttajansuojalain säädösten mukainen 14 vuorokauden peruutusaika lasketaan siitä, kun tavara on tullut perille ostajalle. Miksi toimitusehdoissanne peruutusaika lasketaan siitä, kun tavara on luovutettu rahdinkuljettajalle?

Pitää paikkansa. Olemme asian korjanneet huomattuamme toimineemme vanhan lainsäädännön mukaisesti. Haluan myös kiittää sinua ja Mursista sitä, että sivuillamme mahdollisesti olleet virheet tulee korjattua.

(c) S2E Travel ilmoitti touko-kesäkuussa 2006 sivustollaan olevansa myymiensä matkojen vastuullinen matkanjärjestäjä. Valmismatkalain mukaan kumpikin näistä edellyttää, että S2E Travel on rekisteröitynyt vastuulliseksi matkanjärjestäjäksi ja asettanut vakuuden Kuluttajavirastoon. S2E Travel on Kuluttajaviraston rekisterissä matkanvälittäjä eikä ole asettanut lainkaan vakuutta. Miksi näin on?

Kuluttajaviraston kanssa asiat ovat kunnossa. Travelin asioita hoitaminen ulkopuolinen taho, jonka vastuulla tämä on ollut. Mainitsemasi tilanne ei ole heikentänyt asiakkaiden asemaa.

[Jatkuu osassa 2.]

Move vastaa - Osa 2

2. Värväystoiminta, palkkiojärjestelmä ja provisiot

(a) Markkinatuomioistuin on ratkaisussaan 1994:14 sopimattomasta menettelystä elinkeinotoiminnassa annetun lain nojalla kieltänyt sellaisen värväystoiminnan, jossa värvätään uusia edustajia ”vetoamalla heidän henkilökohtaisiin taloudellisiin toiveisiinsa ja esittämällä arvioita ansioiden tuomasta ostovoimasta, ilman että samalla esitetään riittävää selvitystä värvättävien taloudellisen turvallisuuden kannalta tarpeellisista tiedoista, kuten perustietoja markkinatilanteesta, liikevaihto-odotuksista, todennäköisestä kulurakenteesta ja hinnoittelumahdollisuuksista”.

Kuinka monta Move Networks Oy:n ”franchise edustajaksi” liittynyttä oli ennen 19.2.2006? Mikä tällä hetkellä on edustajien yhteismäärä?

Ymmärrät varmaan, että en paljasta liikesalaisuuksia.

(b) Arvionne mukaan, kuinka monen Move Networks Oy:n edustajan saamat provisiot ovat tähän mennessä ylittäneet 1 000 euroa?

Ymmärrät varmaan, että en paljasta liikesalaisuuksia.

(c) Millaiset ovat Move Networks Oy:n edustajaksi ryhtyvän henkilön toiminnan todennäköiset kulut? Millä tavoin ja mitä edustajia on ohjeistettu kertomaan värväystilanteessa todennäköisestä kulurakenteesta?

Todelliset kulut suhteessa mahdolliseen tuottoon ovat erittäin kohtuulliset ja suoraan suhteessa tehtyyn työmäärään. Täytyy aina muistaa, että mitään ei saa ilmaiseksi/tekemättä työtä. Edustajille on ohjeistettu, että uusille edustajille tulee kertoa kaikki liiketoiminnan kannalta oleellinen. Lisäksi minkäänlaisia ansiolupauksia ei saa antaa.

(d) Minkä suuruinen on Move Networks Oy:n edustajaksi ryhtyneen henkilön myynnistä keskimäärin syntyvä liikevaihto? Minkä suuruinen on keskimääräinen viikkoprovisio? Mitä edustajia on ohjeistettu kertomaan liikevaihdon ja provisioiden todennäköisestä suuruudesta värväystilanteessa?

Ymmärrät varmaan, että en paljasta liikesalaisuuksia koskien liikevaihtoja. Tuloslaskelma julkistetaan ajallaan. Edustajien ohjeistuksessa viittaan edelliseen.

(e) Move Networks Oy:n Movestore-verkkokaupan on yrityksenne
lyhytesitelmäpohjassa sekä Moven tapahtumissa väitetty olevan 25 % kilpailijoitaan halvempi. Oliko Movestore mielestänne 25 % kilpailijoitaan halvempi?

Tätä väittämää ei ole yrityksen suunnalta esitetty. Verkkokaupassa on tuotteita, jotka ovat merkittävästi halvempia, mutta myös tuotteita, jotka ovat kalliimpia. Kukaan ei pysty rakentamaan verkkokauppaa, joka olisi kaikilta osin 25% alle markkinahinnan jokaisessa tuoteryhmässä

(f) S2E:n tarjoamia tuotteita on joissakin yhteyksissä väitetty esimerkiksi 17 % Gigantin tuotteita halvemmiksi. Hintavertailuissa S2E ei kuitenkaan ole toistaiseksi osoittautunut edullisimmaksi ostopaikaksi minkään tuotteen kohdalla. Miksi S2E:n edullisuutta tällä tavoin liioitellaan? Uskotteko, että kuluttajat käyttävät S2E:tä ostopaikkanaan saadakseen creditejä, vaikka hintavertailuissa toiset liikkeet osoittautuvat halvemmiksi?

En ole moista 17% väitetä kuullut. Tiedät itsekin, että S2E on usean tuotteen kohdalla edullisempi kuin kilpailijat. Uskon, että kauppojen määrän lisääntyessä ja Creditin yleistyessä asiakkaat keskittävät ostoksiaan. S2E:n liikevaihto on kasvanut jatkuvasti. Osalle kumppaneista olemme jo suurin yksittäinen markkinakanava. Sinun olisi hyvä muistaa, että olemme vasta aivan alkutaipaleella.

(g) Lyhytesitelmissä ja Moven tilaisuuksissa värväyskeinoina käytetään esimerkiksi kuvia kalliista moottoriajoneuvoista, paikalle ajettuja rahoitusyhtiön omistuksessa olevia autoja sekä puheita suurista hankinnoista aina limusiineista ja ilmalaivoista lähtien. Team Infinityn koulutuksissa on opiskeltu muun muassa nopeiden päätösten saamista värvättäviltä. Värvätessä esitettävistä väitteistä ja värväystoiminnan luonteesta ovat vastuussa sekä edustaja että verkostomarkkinointiyritys. Eikö mielestänne tällainen toiminta anna harhaanjohtavan ja jopa petollisen kuvan toiminnan luonteesta ja sen tarjoamasta ansaintamahdollisuudesta? Onko mielestänne oikein esimerkiksi painostaa värvättävää tekemään nopea ratkaisu? Oletteko pyrkineet puuttumaan tällaisiin väitteisiin ja toimintaan? Millä keinoin?

Sääntömme luonnollisesti kieltävät painostamisen. Mitä Team Infinityyn tulee, niin kehotan teitä kysymään heidän kantaansa.

(h) Jos esimerkiksi kaikkien reunaehtojen täyttyessä edustaja saisi provisiona jopa 0,5 prosenttia ”alalinjassaan” olevien kanta-asiakkaiden ja edustajien ostosten (pl. tutustumistuotepakettien) hinnasta, edes pienehköille tuloille pääseminen edellyttäisi miljoonien eurojen liikevaihtoa vuodessa. Pidättekö tarjoamaanne ansaintamahdollisuutta hyvänä?

Toteutuneiden lukujen valossa tarjoamamme ansaintamahdollisuus suhteessa riskiin ja työmäärään on hyvä. Huomionarvoista on, että tietoisesti pyritte jatkuvasti unohtamaan palvelutuotemyynnin tuomat mahdollisuudet ja merkityksen kokonaisuudessa

(i) Miksi edustajana aloittamisen edellytyksenä aiemmin hankittujen pakettien myymisestä saa suhteessa huomattavasti suuremman provision kuin muusta tuotekaupasta? Eikö tämä nimenomaan suosi värväämistä tuotemyynnin kustannuksella? Pitääkö paikkansa, ettei edustaja saa ”tiimin tukea”, ellei tämä hanki pakettia?

Ei tietääkseni pidä paikkaansa. Jokisesta tuotteesta jaettava provisio on suhteessa tuotteesta saamaamme katteeseen.

(j) Move Members Clubin etusivulla todetaan seuraavaa:

”Move Members Club toimii tällä hetkellä Suomessa mutta valmistelut Ruotsiin laajentumiselle on jo aloitettu. MMC:n liiketoimintakonseptia on mahdollista hyödyntää länsinaapurissa vuoden 2007 aikana. Suomalaiset edustajat hyötyvät halutessaan uusiin maihin laajentumisesta merkittävästi, sillä Edustajilla on mahdollisuus hyötyä myös muissa maissa tapahtuvasta liiketoiminnasta. Vuoden 2007 ja 2008 aikana toimintaa laajennetaan muihin Pohjois-maihin sekä Baltian maihin.”

Mitä konkreettisesti tarkoittaa se, että suomalaisen edustajan on halutessaan mahdollista hyötyä merkittävästi liiketoiminnan laajentumisesta toisiin maihin? Onko jokaiselle halukkaalle suomalaiselle edustajalle tarkoitus hankkia ”alalinja” myös Ruotsiin?

Luonnollisesti. Tämähän on yksi verkostoinnin perusteita. Mikäli emme antaisi suomalaisille tätä mahdollisuutta, niin kysehän olisi kilpailun rajoittamisesta. Haluan myös huomauttaa, että yhtiö ei ”hanki alalinjaa” edustajat itse rakentavat oman organisaationsa.

[Jatkuu osassa 3. Takaisin osaan 1.]

Move vastaa - Osa 3

3. Yhteistyökumppanit ja yritykset

3.1 Yrityksiä koskevat kysymykset

(a) Verkostomarkkinointia, kuten myös Move Networks Oy:ä, on väitetty tehokkaaksi ja halvaksi tavaksi markkinoida tuotteita siksi, että verkostomarkkinoinnissa vältetään turhia välikäsiä ja yksi yritys korvaa monta porrasta ”arvoketjussa”. Edelleen edustajien kannalta voi olla tärkeää, että emoyritys hoitaa liiketoiminnan kaikki osa-alueet.

Minkä vuoksi Move Networks Oy ei itse valmista, tuo maahan tai pidä kaupan tuotteita, joita sen edustajaverkoston kautta on tarkoitus tarjota? Miksi Move ei tuota itse näiden tuotteiden myymiseen liittyvää koulutusta, materiaalia tai esimerkiksi tarjoa luottosopimuksia? Mitä lisäarvoa tuo itsenäisten verovelvollisten yhteisöjen, kuten RMVA-tuonti Oy:n, S2E Finland Oy:n, Moforus Oy:n, Celox Oy:n, Enterio Oy:n ja Increase Finland Oy:n, jotka kaikki ovat osittain samojen henkilöiden tai Moven toimijoiden omistuksessa, toiminta omanlaisinaan välikäsinä?

Move Networks Oy:n tehtävänä on markkinoida. Jokainen tehkööt sitä mihin on erikoistunut. Ei autokauppiaskaan välttämättä rakenna ja maahantuo autoja.

(b) Move Networks Oy:n toimitusjohtaja on sähköposteissa väittänyt, että Move Networks Oy:n ja S2E Finland Oy:n omistuspohja on erilainen. Eivätkö samat kolme henkilöä omista myös S2E Oy:n?

Osittain. Osittainen omistus ei kuitenkaan tee kahdesta erillisestä yhtiöstä yhtä. Omistan osakkeita niin Nokiasta kuin Tietoenatoristakin, mutta ei se niistä tee osaa Movesta. Move ei ole konsernisuhteessa mihinkään muuhun yhtiöön.

(c) Osakeyhtiöiden tilinpäätöstiedot ovat julkisia. Lisäksi emoyrityksen liikevaihdon suuruusluokan tunteminen on kauppaedustajalle tärkeä tieto. Kuinka suureksi arvioisitte Move Networks Oy:n liikevaihdon ensimmäisen tilikauden ajalta? Entä S2E Finland Oy:n liikevaihdon nyt kuluneen puolen vuoden ajalta?

Tilinpäätös julkistetaan ajallaan ja se foorumi ei ole Suomi24-palsta. Liiketoiminnan kehitys on vastannut odotuksia.


3.2 Yhteistyösopimuksia koskevat kysymykset

(a) Piikkiön A & K Oy:n asiakaspalvelusta tulleen sähköpostiviestin mukaan sen Merilohi-veneiden myynnistä Movestore-verkkokaupassa ei ole eikä ollut sopimusta Move Networks Oy:n kanssa. Merilohi-veneet poistettiin Movestoren valikoimasta pian tämän viestin jälkeen. Onko Move Networks Oy:llä tai jollakin muulla yrityksellä sopimusta Piikkiön A & K Oy:n kanssa sen tuotteiden, kuten Merilohi-veneiden tuotteiden myynnistä Movestore-verkkokaupan välityksellä? Onko tällainen sopimus joskus ollut? Mikäli vastaus jompaan kumpaan edelliseen kysymykseen on kyllä, mistä sopimuksen toisen osapuolen erilainen käsitys asiantilasta johtuu?

Meillä on ollut oikeus myydä heidän tuotteitaan. Lukuisat yhteydenotot esimerkiksi fooruminne jäseniltä kuitenkin aiheuttivat sen, että yhteistyö katkesi. Olette omalla toiminnallanne merkittävästi heikentäneet yksittäisten edustajien mahdollista hyötyä liiketoiminnasta. Ennen pystyimme työskentelemään yhteistyökumppanin kanssa suullisella sopimuksella, nykyisin kaikki täytyy hoitaa kirjallisesti, mikä merkittävästi hidastaa toimintaa. Miten itse reagoisit, jos asiakaspalveluusi tulisi kymmeniä oheisen kaltaisia viestejä:

[Tästä poistettu sähköpostin lähettäjän puhelinnumero]
Sahkoposti: Mikkopa@hotmail.com
Viesti: Tiesittekö te että olette S2E nimisen verkostomarkkinointi Nettikaupan yhteistyökumppani?Ainakin nämä teidän sivut löytyvät sieltä.Koska esimerkiksi unikulma jonka myös piti olla S2Een(entinen Move networks)yhteistyökumppani,ei tiennyt asiasta mitään ja alkoi toimiin asian oikaisemiseksi.Move on
menossa oikeuteen ja ei varmaan anna hyvää kuvaa yrityksestänne kun XXXX Oy:n nimi nousee julkisuuteen sen yhteydessä.Tiesittekö siis olevanne mukana tässä rikollisessa toiminnassa?

Yksittäisten yritysten asiakaspalvelua ei ole rakennettu niin, että he pystyisivät reagoimaan kymmeniin jopa satoihin kyselyihin yhden päivän aikana. Kun oheinen viesti lähetetään vielä asiakaspalveluun, jota ei yhteistyöstä ole informoitu, voi vastaus olla mitä tahansa. Haluan vielä huomauttaa, että S2E ei ole entinen MoveNetworks.

(b) Ruokatori.fi:n asiakaspalvelusta tulleiden sähköpostiviestien mukaan sen tuotteiden myynnistä S2E-verkkokaupassa ei ole olemassa yhteistyösopimusta. Onko S2E Oy:llä tai jollakin muulla yrityksellä sopimusta Gagar Oy:n kanssa siitä, että Ruokatori pitää tuotteitaan kaupan S2E:n välityksellä ja on näin yksi S2E:n ostopaikka? Onko tällainen sopimus joskus ollut? Mikäli vastaus jompaan kumpaan edelliseen kysymykseen on kyllä, mistä sopimuksen toisen osapuolen erilainen käsitys asiantilasta johtuu?

Viittaan edelliseen

(c) Unikulman asiakaspalveluun helmikuussa 2006 soittaneiden mukaan Unikulman verkkokauppa on luvatta lisätty S2E verkkokauppaan eikä mitään sopimusta tällaisesta yhteistyöstä ole. Linkki Unikulman verkkokauppaan hävisi S2E:n sivuilta muutama päivä avajaisten jälkeen. Onko S2E Oy:llä tai jollakin muulla yrityksellä sopimusta Unikulma Oy:n kanssa siitä, että Unikulma pitää tuotteitaan kaupan S2E:n välityksellä ja on näin yksi S2E:n ostopaikka? Onko tällainen sopimus joskus ollut? Mikäli vastaus jompaan kumpaan edelliseen kysymykseen on kyllä, mistä sopimuksen toisen osapuolen erilainen käsitys asiantilasta johtuu?

Viittaan edelliseen

(d) SF-Fennica Oy:n Pulju.net-sivuston julkaisemassa tiedotteessa helmikuussa 2006 todettiin, ettei Pulju.net ole missään tekemisissä S2E-verkkokaupan kanssa, vaikka Pulju.net oli S2E:n sivuilla listattu kauppapaikkana. Onko S2E Oy:llä tai jollakin muulla yrityksellä sopimusta SF-Fennica Oy:n kanssa siitä, että Pulju.net pitää tuotteitaan kaupan S2E:n välityksellä ja on näin yksi S2E:n ostopaikka? Onko tällainen sopimus joskus ollut? Mikäli vastaus jompaankumpaan edelliseen kysymykseen on kyllä, mistä sopimuksen toisen osapuolen erilainen käsitys asiantilasta johtuu?

Viittaan edelliseen

(e) S2E-verkkokaupan avauduttua 19.2.2006 yhtenä kauppapaikkana sivuilla oli listattu Merito Oy:n Happydog-koiranruokatuotteet. Maininta kauppapaikasta hävisi kuitenkin muutama päivä avajaisten jälkeen. Onko S2E Oy:llä tai jollakin muulla yrityksellä sopimusta Merito Oy:n kanssa siitä, että Happydog.fi pitää tuotteitaan kaupan S2E:n välityksellä ja on näin yksi S2E:n ostopaikka? Onko tällainen sopimus joskus ollut?

Viittaan edelliseen

(f) S2E Oy:n puolesta yhteistyösopimuksia neuvottelevaksi toimijaksi on useissa yhteyksissä mainittu ternimaitokapseleja verkostomarkkinoineen AquaSource Oy:n sekä myös tasapaino.com –nimellä tunnetun Palmatron Oy:n taustahenkilö Peter Adams. Pitääkö paikkansa, että Adams liittyy S2E:n toimintaan tällä tai jollakin muulla tavalla?

Hän on tuonut jossain vaiheessa pari yhteistyökumppania S2E:lle. Mitä luottotietomerkintään tulee, niin sillä ei liene merkitystä. Esimerkiksi Walt Disney teki 9 konkurssia ennen kuin sai hiirensä ja ankkansa markkinoille. Epäonnistuminen liiketoiminnassa ei tee ihmisestä rikollista.


3.3 Yhteistyökumppanuuksia koskevat kysymykset

(a) Eteläisen tullipiirin 26.1.2005 päivätyssä tiedotteessa todetaan seuraavaa:

”Eteläinen tullipiiri on aloittanut rikostutkinnan Viinikauppa.comin toiminnasta. Tutkinnan aikana on saatu takavarikoitua runsaasti asiakirja-aineistoa. Yrityksen toiminnasta vastuussa olevien henkilöiden epäillään syyllistyneen mm. törkeään veropetokseen. Tutkinnassa pyritään selvittämään kaikki viinikauppa.com -verkkokaupan kautta tehdyt tilaukset, jotka on tuotu maahan joko Viinikaupan tai sen taustalla olevien yhtiöiden tai henkilöiden nimissä.”

Viinikauppa.comin kautta tilatuista alkoholijuomista ei ole maksettu alkoholin valmisteveroa, ja tullin käsitys on, että viinikauppa.com on velvollinen suorittamaan nämä verot. Tämän vuoksi tulli pyrkii takavarikoimaan jokaisen maahan tuodun, viinikauppa.comista tilatun tuotteen, ja tuotteet tulevat näin perille ostajille ainoastaan siinä tapauksessa, että niiden salakuljetus maahan onnistuu.

Siitä huolimatta, että nämä ongelmat ovat koko yhteistyön ajan olleet tiedossa, S2E tai viinikauppa.com eivät sivuillaan ole ilmoittaneet eivätkä ilmoita, että viinikauppa.comista tulevat tuotteet eivät tule perille, mikäli tulli saa ne haltuunsa, ja ettei tuotteista ole lainkaan maksettu alkoholin valmisteveroa. Vasta nyt noin puolen vuoden kumppanuuden jälkeen S2E on viikkokirjeessään maininnut seuraavaa: ”Viinikaupan toimituksissa on tullut vastaan joitakin ongelmia. Vaikka kyse onkin yksittäistapauksista, niin haluamme asiasta huomauttaa.”

Onko tällainen toiminta mielestänne oikein asiakkaitanne ja edustajianne kohtaan? Ettekö mielestänne vähättele suuresti ongelman vakavuutta ilmoittamalla, että kyse on yksittäistapauksista? Aiotteko jatkossa pyrkiä yhteistyöhön tai jatkaa yhteistyötä yritysten kanssa, jos niiden tarjoamat tuotteet on tarkoitus salakuljettaa ja tuotteiden voi hyvällä syyllä olettaa jäävän kokonaan saapumatta?

Viittaan viinikaupan vastaukseen:

Haluaisimme näin lyhyesti kertoa todellisen tilanteen Viinikauppa.com asiakkaiden tilausten perillemenon suhteen. Väitteet siitä että kahden vuoden aikana nettiostokset olisivat päätyneet Tullin haltuun ei pidä paikkaansa – Tullin tekemät haltuunotot edustavat vain noin 1:tä prosenttia kokonaisvolyymista. Viinikauppa.com sai juhannuksena 2005 hallinto-oikeudesta suotuisan päätöksen josta Tulli hävinneenä osapuolena on valittanut. Hallinto-oikeus totesi päätöksessään mm. seuraavat tosiasiat:

1. Teromen Oû / Viinikauppa.com ei ole velvollisuutta asettaa veroedustajaa Suomeen.
2. Tullin verotuspäätökset sekä rangaistusmaksut on hallinto-oikeuden päätöksellä kumottu.
3. Todettiin ettei Teromen OÜ ole verovelvollinen maahantuoduissa ja haltuun otetuissa asiakkaiden juomissa.
4. Tulli velvoitettiin selvittämään verovelvollinen sen hallussa oleville tuotteille

Tullin tekemät haltuunotothan ovat tapahtuneet 90 %:sesti vuoden 2004 aikana joten nähdäksemme tilaajat voivat olla varsin rauhallisin mielin nykytilanteessa.

(b) Minkä vuoksi GNT-tukun tuotteita tarjosi ensin S2E:ssä toinen yritys RMVA-tuonti ja muutaman kuukauden tauon jälkeen jälkeen Diginetti, joka on Enterio Oy:n aputoiminimi? Miksi S2E itse ei myy näitä tuotteita itse?

Pyrimme siihen, että S2E ei itse myy mitään vaan toimii ainoastaan kauppapaikkana. Edelleenkin, jokainen tehkööt sitä mitä parhaiten osaa. Se, kuka on palveluntarjoaja ei vaikuta asiakkaan asemaan.

(c) Vesa Virtanen totesi eräälle kyselijälle sähköpostiviestissään
10.4.2006, että ”GNT -kauppa avataan uudestaan XML pohjalla tod.näk. tällä viikolla”. Mikä tämä XML-pohjainen kauppa on, ja onko se jo avattu?

Elektroniikka kauppa on avattu nykyisessä muodossaan, mikä lienee on Kanta-Asiakkaan kannalta tärkein asia.

(d) Useimpien yhteistyökumppaneiden asiakaspalvelusta saatujen sähköpostiviestien mukaan he eivät ole keskustelleet kanssanne credit-järjestelmän käyttöönotosta heidän palvelussaan niin, että creditit kelpaisivat maksuvälineinä. Koska creditien on tarkoitus alkaa käydä yhteistyökumppaneiden kaupoissa?

Usein yhtiössä se joka vastaa puhelimeen ei ole sama, jonka kanssa on tehty päätös yhteistyöstä. Tällöin on mahdollista, että tieto esimerkiksi crediteistä ei ole edennyt asiakaspalveluun. Joka tapauksessa Creditin käyttöönotto vaatii muutoksen yhteistyökumppanin sivustolle (toimii kuten maksupainike) tämän muutoksen tekeminen ajoittuu muiden päivitysten yhteyteen. Toivomme, että credit saadaan maksuvälineenä käyttöön mahdollisimman nopeasti kaikkiin kauppoihin. Muistuttaisin kuitenkin, että jokaisen kaupan ostoksista kertyy jo credittejä.

[Takaisin osaan 2. Takaisin osaan 1.]

Kommentit

Vielä kerran suuret kiitokset Movelle ajasta ja kysymykseen vastaamisesta!

Eritoten koska Moven tapauksessa on nyt nostettu syyte, tarvetta keskustelun pitkittämiseen ei ole, vaan monet asiat selviävät todennäköisesti oikeudenkäynnin sekä esimerkiksi Kuluttajavalituslautakunnan käsittelyn yhteydessä. Koska Moven vastaus sisälsi jonkin verran viittauksia ja kysymyksiä, ohessa kuitenkin muutamia erittäin lyhyitä huomioita vastauksiin.

1. Move Networks Oy:ä koskevat rikosepäilyt ja kuluttajansuojakysymykset

1.1 Rahankeräysrikosepäily

(a)-(d) Kysymykset koskivat sitä, miksi aloittavan edustajan on/oli ostettava 999 euron hintainen paketti, kaupasta jaettavan provision suuruutta, "lisenssimaksua" sekä Moven ohjeistusta paikan varanneille edustajille. Nyt saadut vastaukset eivät olleet suoraan esitettyihin kysymyksiin.

Vastauksena vastausten kohdassa (d) esitettyyn kysymykseen todettakoon, että tällainen viesti on kesällä ja syksyllä 2005 Moveen liittyneiden mukaan heille lähetetty osoitteesta support@movenetworks.fi. Voitte ehkä selvittää asiaa tarkemmin.

(e) Vastaus on varsin selkeä, kiitokset siitä.

1.2 ja 1.3 Markkinointi- ja rekisterimerkintärikosepäilyt

Kiitämme näistä vastauksista: molemmat rikosepäilyt ovat nähdäksenne perusteettomia. Koska Move Networks Oy on nyt syytteessä myös kysymysten kohteena olevista markkinointi- ja rekisterimerkintärikoksista, kysymyksiin varmasti palataan tulevassa oikeudenkäynnissä, jonne keskustelun aiheesta voimme siis kokonaan jättää.

1.4 Movea koskeva poliisitutkinta ja esitetyt väitteet

(a)-(b) Kiitämme vastauksista. Esitutkintamateriaalista, johon tässä viitataan, nämä seikat selviävät siis lopullisesti.

(c) Kysymys koski sitä, väitettiinkö Sisäasiainministeriön lausunnosta, että Moven toiminta on laillista.

(d) Valitettavasti ei ole mitään tietoa siitä, että "asia" olisi "viety eteenpäin".

1.5 Kuluttajansuojakysymykset

(a) Kiitokset selkeästä vastauksesta. Moven kanta on nyt siis se, että kyseessä on yritysten välinen kauppa. Jätämme asian Kuluttajavalituslautakunnan ja mahdollisen oikeudenkäynnin ratkaistavaksi.

(b)-(c) Hienoa, jos kuluttajansuojan kannalta ongelmalliset kohdat korjataan ja toiminnassa pyritään noudattamaan Kuluttajaviraston ohjeita ja valmismatkoista ja kuluttajansuojasta annettuja lakeja. Käsittääksemme S2E Finland Oy:n sivustolla näkyvä S2E Travel on yhtä kuin osin samassa omistuksessa oleva TMP Invest Oy.


2. Värväystoiminta, palkkiojärjestelmä ja provisiot

(a)-(d) Näihin kysymyksiin ei liikesalaisuuteen vedoten vastattu. Tarkoituksenamme oli tuoda esiin lähinnä se, että värvätessä näitä nyt salaisena pidettyjä markkinatilannetta ja emoyritystä koskevia tietoja olisi hyvä esittää, ja että aiheeseen liittyen on myös markkinaoikeus antanut oman ratkaisunsa yli vuosikymmen sitten.

(e)-(g) Tässä ilmeisesti tarkoitetaan, että kysymysten kohteena olevat väitteet ja koulutus ovat Team Infinityn alaa, eikä Move ole pyrkinyt näihin toimintamalleihin puuttumaan. Välitämme jatkossa nämä kysymykset Team Infinitylle.

(h) Kysymys koski nimenomaan muiden tuotteiden ja palveluiden kuin kampanja/tutustumistuotepakettien myyntiä. Kiitos kuitenkin vastauksesta siihen, mitä mieltä olette yrityksen tarjoamasta ansaintamahdollisuudesta.

(i)-(j) Kiitokset vastauksista. Vastauksen perusteella ulkomaille laajenemisesta voi siis hyötyä kasvattamalla "alalinjan" myös toisiin maihin.


3. Yhteistyökumppanit ja yritykset

3.1 Yrityksiä koskevat kysymykset

(a) Kysymys olikin siitä, miksi suurelta osin samoissa käsissä olevat eri yritykset hoitavat suuren osan Moveen liittyvästä liiketoiminnasta. Autokauppiaan ei tarvitse välttämättä valmistaa tai tuoda maahan autoja, mutta miksi hänellä olisi erilliset yritykset valmistukseen, maahantuontiin, myyntiin ja markkinointiin?

(b)-(c) Näiltä osin jäämme siis odottamaan Patentti- ja rekisterihallituksen tietoja. Huomautamme kuitenkin, että osakeomistusten lisäksi esimerkiksi S2E Finland Oy:n ja Move Networks Oy:n johdossa ovat ilmeisesti (osin) samat henkilöt. Osakkuus pörssiyhtiössä on asia aivan erikseen.

3.2 Yhteistyösopimuksia koskevat kysymykset

(a)-(e) Vastauksesta saa sen käsityksen, että suullinen sopimus yhteistyökumppanin kanssa on ollut olemassa, mutta että yhteistyökumppani on kolmansien osapuolien yhteydenottojen jälkeen sopimuksen rikkonut. Mainitut yhteistyökumppanit tai ainakin useat niistä ovat kuitenkin nimenomaan väittäneet, ettei mitään sopimusta ole koskaan ollutkaan, ja edelleen tarkistaneet nämä tiedot yrityksen johdolta.

(f) Kiitokset vastauksesta.

3.3 Yhteistyökumppanuuksia koskevat kysymykset

(a) Viinikauppa.comista tilatuista alkoholijuomista yli 80 000 litraa - ja varmasti enemmän kuin 1 % - on jäänyt tulliin, joka pyrkii takavarikoimaan jokaisen löytämänsä tilauksen. Asia on Korkeimman hallinto-oikeuden käsittelyssä. Myös omassa tiedotteessanne olette myöntäneet, että kaikille asiakkaillenne eivät tilatut tuotteet ole tulleet perille. Olisimme toivoneet vastausta esitettyyn kysymykseen siitä, onko tällainen toiminta mielestänne oikein asiakkaitanne kohtaan ja mitä jatkossa on Viinikaupan suhteen tarkoitus tehdä.

(b)-(d) Kiitokset vastauksista.

tiistaina, elokuuta 22, 2006

Moven syyteharkinta

Move Networks Oy on pyytänyt Sisäasiainministeriön rahankeräysasioista vastaavalta arpajais- ja asehallintayksiköltä kahta lausuntoa, toista koskien Move Networksin toimintaa touko-syyskuussa 2005, toista koskien Moven myöhempää toimintaa nimellä Move members club (MMC). Move on pyytänyt Sisäasiainministeriötä ottamaan kantaa siihen, onko Moven toiminnassa kyseessä rahankeräyslaissa määritelty rahankeräys.

Sisäasiainministeriö on antanut molemmat lausunnot 8.8.2006. Lausunnosta asiayhteydestään irroitetusta lausumasta Move Networks on edustajilleen 9.8.2006 antamassa tiedotteessa vetänyt seuraavan johtopäätöksen:
Lopuksi on siis todettava, että sama taho (sisäasiainministeriö), joka teki tutkintapyynnön toteaa omassa lausunnossaan, ettei toiminnassamme ole mitään laitonta.
Lausuntojen sisällön perustella näin ei kuitenkaan ole asianlaita. Move Networksia koskevassa lausunnossa Sisäasiainministeriö yksinkertaisesti toteaa, ettei se voi tai aio ryhtyä arvioimaan Moven toiminnan lainmukaisuutta tai -vastaisuutta, koska tämä ei kuulu sen toimivaltaan. MMC:a koskevassa lausunnossa edelleen todetaan selkeästi, ettei Sisäasiainministeriöllä ole toimivaltaa antaa hallintokelpoista lausuntoa toiminnan laillisuudesta tai laittomuudesta eikä sen ole mahdollista kieltää tai lakkauttaa toimintaa, jonka se epäilee rikkovan rahankeräyslakia. Arvioinnin tällaisissa tapauksissa suorittaa poliisi ja oikeuslaitos.

Siinä missä MMC:n toiminnasta annetussa kuvauksessa ei Sisäasiainministeriön toisen lausunnon mukaan ole kysymys rahankeräyslain 3 §:ssä määritellystä (luvanvaraisesta) rahankeräyksestä, merkittävällä tavalla toiminta voi kuitenkin olla Sisäasiainministeriön kannan mukaan rahankeräyslaissa kiellettyä. Lausunnon viimeisessä kahdessa kappaleessa todetaan yksiselitteisesti, että mikäli toiminnassa luvataan ketjukirjeen tavoin taloudellista hyötyä kirjeen lähettämisestä edelleen tai liiketoimintaan mukaan liittyvän henkilön ansaintamahdollisuudet ”osaksi tai kokonaan muodostuvat vastikkeetta niistä maksuista, joita toimintaan mukaan liittyvät maksavat osallistumismaksuina tai muina kerta- tai toistuvaissuorituksina”, kyse voi olla rahankeräyslain 9 §:ssä kielletystä toiminnasta.

Sisäasiainministeriön kanta tässä asiassa on merkittävä: toiminnan ei tarvitse täyttää nykyisen rahankeräyslain 3 §:n määritelmää rahankeräyksestä ollakseen rahankeräyslain 9 §:n nojalla kiellettyä.

Sisäasiainministeriön lausunnot eivät siis lainkaan ratkaise kysymystä siitä, onko Move Networks Oy:n toiminnassa (ollut) kyse ennen 1.7.2006 voimassa olleessa tai 1.7.2006 voimaan tulleessa rahankeräyslaissa määritelty, ketjukirjeenä tai pyramidipelinä toimeenpantu kielletty rahankeräys. Päätöksen asiassa tekee oikeuslaitos, jonka arvioitavana tapaus tällä hetkellä on.

Satakunnan Kansan pikauutisten 15.8.2006 mukaan Movea koskeva syyteharkinta on lähiaikoina tulossa päätökseen.
Moven syytteet ratkeavat lähiaikoina
(Päivitetty: 12:25) (15.08 11:34) Pyramidihuijauksesta epäillyn verkostomarkkinointifirma Move Networks Oy:n syyteharkinta ratkeaa lähiaikoina. Tapausta tutkiva Turun kihlakunnansyyttäjä Katriina Nikkari arvioi, että mahdollisista syytteistä päätetään elokuun loppuun mennessä. Turkulaisyritystä epäillään rahankeräys-, markkinointi- ja rekisterimerkintärikoksista. Rikosepäilyt kohdistuvat kolmeen yrityksen toiminnasta vastaavaan henkilöön. Yritys on värvännyt jopa tuhansia edustajia ympäri Suomea.
On varsin todennäköistä, että syyteharkinnan tekevä syyttäjä odottaa Kouvolan hovioikeuden ratkaisua nk. WGI-tapauksessa ennen oman ratkaisunsa julkistamista. Hovioikeuden ratkaisu on odotettavissa näillä näkymin elokuun loppuun mennessä, ja tämän vuoksi syyttäjän päätös on todennäköisesti julkinen vasta syyskuussa. Tällöin mahdollinen oikeudenkäynti voisi alkaa aikaisintaan ehkä jo vuodenvaihteessa.

Move Networks Oy:n toiminnasta raportoineiden lehtien joukkoon liittyi 18.6.2006 myös Helsingin Sanomien Nyt-liite, jonka artikkelista on kuva netissä.

Linkit:
Sisäasiainministeriö: Lausunto Move Networks Oy:n toiminnasta 8.8.2006
Sisäasiainministeriö: Lausunto Move members clubin toiminnasta 8.8.2006
Helsingin Sanomat / Nyt: Ilmalaiva bonuskortilla (18.6.2006)