torstaina, elokuuta 31, 2006

Move vastaa - Osa 3

3. Yhteistyökumppanit ja yritykset

3.1 Yrityksiä koskevat kysymykset

(a) Verkostomarkkinointia, kuten myös Move Networks Oy:ä, on väitetty tehokkaaksi ja halvaksi tavaksi markkinoida tuotteita siksi, että verkostomarkkinoinnissa vältetään turhia välikäsiä ja yksi yritys korvaa monta porrasta ”arvoketjussa”. Edelleen edustajien kannalta voi olla tärkeää, että emoyritys hoitaa liiketoiminnan kaikki osa-alueet.

Minkä vuoksi Move Networks Oy ei itse valmista, tuo maahan tai pidä kaupan tuotteita, joita sen edustajaverkoston kautta on tarkoitus tarjota? Miksi Move ei tuota itse näiden tuotteiden myymiseen liittyvää koulutusta, materiaalia tai esimerkiksi tarjoa luottosopimuksia? Mitä lisäarvoa tuo itsenäisten verovelvollisten yhteisöjen, kuten RMVA-tuonti Oy:n, S2E Finland Oy:n, Moforus Oy:n, Celox Oy:n, Enterio Oy:n ja Increase Finland Oy:n, jotka kaikki ovat osittain samojen henkilöiden tai Moven toimijoiden omistuksessa, toiminta omanlaisinaan välikäsinä?

Move Networks Oy:n tehtävänä on markkinoida. Jokainen tehkööt sitä mihin on erikoistunut. Ei autokauppiaskaan välttämättä rakenna ja maahantuo autoja.

(b) Move Networks Oy:n toimitusjohtaja on sähköposteissa väittänyt, että Move Networks Oy:n ja S2E Finland Oy:n omistuspohja on erilainen. Eivätkö samat kolme henkilöä omista myös S2E Oy:n?

Osittain. Osittainen omistus ei kuitenkaan tee kahdesta erillisestä yhtiöstä yhtä. Omistan osakkeita niin Nokiasta kuin Tietoenatoristakin, mutta ei se niistä tee osaa Movesta. Move ei ole konsernisuhteessa mihinkään muuhun yhtiöön.

(c) Osakeyhtiöiden tilinpäätöstiedot ovat julkisia. Lisäksi emoyrityksen liikevaihdon suuruusluokan tunteminen on kauppaedustajalle tärkeä tieto. Kuinka suureksi arvioisitte Move Networks Oy:n liikevaihdon ensimmäisen tilikauden ajalta? Entä S2E Finland Oy:n liikevaihdon nyt kuluneen puolen vuoden ajalta?

Tilinpäätös julkistetaan ajallaan ja se foorumi ei ole Suomi24-palsta. Liiketoiminnan kehitys on vastannut odotuksia.


3.2 Yhteistyösopimuksia koskevat kysymykset

(a) Piikkiön A & K Oy:n asiakaspalvelusta tulleen sähköpostiviestin mukaan sen Merilohi-veneiden myynnistä Movestore-verkkokaupassa ei ole eikä ollut sopimusta Move Networks Oy:n kanssa. Merilohi-veneet poistettiin Movestoren valikoimasta pian tämän viestin jälkeen. Onko Move Networks Oy:llä tai jollakin muulla yrityksellä sopimusta Piikkiön A & K Oy:n kanssa sen tuotteiden, kuten Merilohi-veneiden tuotteiden myynnistä Movestore-verkkokaupan välityksellä? Onko tällainen sopimus joskus ollut? Mikäli vastaus jompaan kumpaan edelliseen kysymykseen on kyllä, mistä sopimuksen toisen osapuolen erilainen käsitys asiantilasta johtuu?

Meillä on ollut oikeus myydä heidän tuotteitaan. Lukuisat yhteydenotot esimerkiksi fooruminne jäseniltä kuitenkin aiheuttivat sen, että yhteistyö katkesi. Olette omalla toiminnallanne merkittävästi heikentäneet yksittäisten edustajien mahdollista hyötyä liiketoiminnasta. Ennen pystyimme työskentelemään yhteistyökumppanin kanssa suullisella sopimuksella, nykyisin kaikki täytyy hoitaa kirjallisesti, mikä merkittävästi hidastaa toimintaa. Miten itse reagoisit, jos asiakaspalveluusi tulisi kymmeniä oheisen kaltaisia viestejä:

[Tästä poistettu sähköpostin lähettäjän puhelinnumero]
Sahkoposti: Mikkopa@hotmail.com
Viesti: Tiesittekö te että olette S2E nimisen verkostomarkkinointi Nettikaupan yhteistyökumppani?Ainakin nämä teidän sivut löytyvät sieltä.Koska esimerkiksi unikulma jonka myös piti olla S2Een(entinen Move networks)yhteistyökumppani,ei tiennyt asiasta mitään ja alkoi toimiin asian oikaisemiseksi.Move on
menossa oikeuteen ja ei varmaan anna hyvää kuvaa yrityksestänne kun XXXX Oy:n nimi nousee julkisuuteen sen yhteydessä.Tiesittekö siis olevanne mukana tässä rikollisessa toiminnassa?

Yksittäisten yritysten asiakaspalvelua ei ole rakennettu niin, että he pystyisivät reagoimaan kymmeniin jopa satoihin kyselyihin yhden päivän aikana. Kun oheinen viesti lähetetään vielä asiakaspalveluun, jota ei yhteistyöstä ole informoitu, voi vastaus olla mitä tahansa. Haluan vielä huomauttaa, että S2E ei ole entinen MoveNetworks.

(b) Ruokatori.fi:n asiakaspalvelusta tulleiden sähköpostiviestien mukaan sen tuotteiden myynnistä S2E-verkkokaupassa ei ole olemassa yhteistyösopimusta. Onko S2E Oy:llä tai jollakin muulla yrityksellä sopimusta Gagar Oy:n kanssa siitä, että Ruokatori pitää tuotteitaan kaupan S2E:n välityksellä ja on näin yksi S2E:n ostopaikka? Onko tällainen sopimus joskus ollut? Mikäli vastaus jompaan kumpaan edelliseen kysymykseen on kyllä, mistä sopimuksen toisen osapuolen erilainen käsitys asiantilasta johtuu?

Viittaan edelliseen

(c) Unikulman asiakaspalveluun helmikuussa 2006 soittaneiden mukaan Unikulman verkkokauppa on luvatta lisätty S2E verkkokauppaan eikä mitään sopimusta tällaisesta yhteistyöstä ole. Linkki Unikulman verkkokauppaan hävisi S2E:n sivuilta muutama päivä avajaisten jälkeen. Onko S2E Oy:llä tai jollakin muulla yrityksellä sopimusta Unikulma Oy:n kanssa siitä, että Unikulma pitää tuotteitaan kaupan S2E:n välityksellä ja on näin yksi S2E:n ostopaikka? Onko tällainen sopimus joskus ollut? Mikäli vastaus jompaan kumpaan edelliseen kysymykseen on kyllä, mistä sopimuksen toisen osapuolen erilainen käsitys asiantilasta johtuu?

Viittaan edelliseen

(d) SF-Fennica Oy:n Pulju.net-sivuston julkaisemassa tiedotteessa helmikuussa 2006 todettiin, ettei Pulju.net ole missään tekemisissä S2E-verkkokaupan kanssa, vaikka Pulju.net oli S2E:n sivuilla listattu kauppapaikkana. Onko S2E Oy:llä tai jollakin muulla yrityksellä sopimusta SF-Fennica Oy:n kanssa siitä, että Pulju.net pitää tuotteitaan kaupan S2E:n välityksellä ja on näin yksi S2E:n ostopaikka? Onko tällainen sopimus joskus ollut? Mikäli vastaus jompaankumpaan edelliseen kysymykseen on kyllä, mistä sopimuksen toisen osapuolen erilainen käsitys asiantilasta johtuu?

Viittaan edelliseen

(e) S2E-verkkokaupan avauduttua 19.2.2006 yhtenä kauppapaikkana sivuilla oli listattu Merito Oy:n Happydog-koiranruokatuotteet. Maininta kauppapaikasta hävisi kuitenkin muutama päivä avajaisten jälkeen. Onko S2E Oy:llä tai jollakin muulla yrityksellä sopimusta Merito Oy:n kanssa siitä, että Happydog.fi pitää tuotteitaan kaupan S2E:n välityksellä ja on näin yksi S2E:n ostopaikka? Onko tällainen sopimus joskus ollut?

Viittaan edelliseen

(f) S2E Oy:n puolesta yhteistyösopimuksia neuvottelevaksi toimijaksi on useissa yhteyksissä mainittu ternimaitokapseleja verkostomarkkinoineen AquaSource Oy:n sekä myös tasapaino.com –nimellä tunnetun Palmatron Oy:n taustahenkilö Peter Adams. Pitääkö paikkansa, että Adams liittyy S2E:n toimintaan tällä tai jollakin muulla tavalla?

Hän on tuonut jossain vaiheessa pari yhteistyökumppania S2E:lle. Mitä luottotietomerkintään tulee, niin sillä ei liene merkitystä. Esimerkiksi Walt Disney teki 9 konkurssia ennen kuin sai hiirensä ja ankkansa markkinoille. Epäonnistuminen liiketoiminnassa ei tee ihmisestä rikollista.


3.3 Yhteistyökumppanuuksia koskevat kysymykset

(a) Eteläisen tullipiirin 26.1.2005 päivätyssä tiedotteessa todetaan seuraavaa:

”Eteläinen tullipiiri on aloittanut rikostutkinnan Viinikauppa.comin toiminnasta. Tutkinnan aikana on saatu takavarikoitua runsaasti asiakirja-aineistoa. Yrityksen toiminnasta vastuussa olevien henkilöiden epäillään syyllistyneen mm. törkeään veropetokseen. Tutkinnassa pyritään selvittämään kaikki viinikauppa.com -verkkokaupan kautta tehdyt tilaukset, jotka on tuotu maahan joko Viinikaupan tai sen taustalla olevien yhtiöiden tai henkilöiden nimissä.”

Viinikauppa.comin kautta tilatuista alkoholijuomista ei ole maksettu alkoholin valmisteveroa, ja tullin käsitys on, että viinikauppa.com on velvollinen suorittamaan nämä verot. Tämän vuoksi tulli pyrkii takavarikoimaan jokaisen maahan tuodun, viinikauppa.comista tilatun tuotteen, ja tuotteet tulevat näin perille ostajille ainoastaan siinä tapauksessa, että niiden salakuljetus maahan onnistuu.

Siitä huolimatta, että nämä ongelmat ovat koko yhteistyön ajan olleet tiedossa, S2E tai viinikauppa.com eivät sivuillaan ole ilmoittaneet eivätkä ilmoita, että viinikauppa.comista tulevat tuotteet eivät tule perille, mikäli tulli saa ne haltuunsa, ja ettei tuotteista ole lainkaan maksettu alkoholin valmisteveroa. Vasta nyt noin puolen vuoden kumppanuuden jälkeen S2E on viikkokirjeessään maininnut seuraavaa: ”Viinikaupan toimituksissa on tullut vastaan joitakin ongelmia. Vaikka kyse onkin yksittäistapauksista, niin haluamme asiasta huomauttaa.”

Onko tällainen toiminta mielestänne oikein asiakkaitanne ja edustajianne kohtaan? Ettekö mielestänne vähättele suuresti ongelman vakavuutta ilmoittamalla, että kyse on yksittäistapauksista? Aiotteko jatkossa pyrkiä yhteistyöhön tai jatkaa yhteistyötä yritysten kanssa, jos niiden tarjoamat tuotteet on tarkoitus salakuljettaa ja tuotteiden voi hyvällä syyllä olettaa jäävän kokonaan saapumatta?

Viittaan viinikaupan vastaukseen:

Haluaisimme näin lyhyesti kertoa todellisen tilanteen Viinikauppa.com asiakkaiden tilausten perillemenon suhteen. Väitteet siitä että kahden vuoden aikana nettiostokset olisivat päätyneet Tullin haltuun ei pidä paikkaansa – Tullin tekemät haltuunotot edustavat vain noin 1:tä prosenttia kokonaisvolyymista. Viinikauppa.com sai juhannuksena 2005 hallinto-oikeudesta suotuisan päätöksen josta Tulli hävinneenä osapuolena on valittanut. Hallinto-oikeus totesi päätöksessään mm. seuraavat tosiasiat:

1. Teromen Oû / Viinikauppa.com ei ole velvollisuutta asettaa veroedustajaa Suomeen.
2. Tullin verotuspäätökset sekä rangaistusmaksut on hallinto-oikeuden päätöksellä kumottu.
3. Todettiin ettei Teromen OÜ ole verovelvollinen maahantuoduissa ja haltuun otetuissa asiakkaiden juomissa.
4. Tulli velvoitettiin selvittämään verovelvollinen sen hallussa oleville tuotteille

Tullin tekemät haltuunotothan ovat tapahtuneet 90 %:sesti vuoden 2004 aikana joten nähdäksemme tilaajat voivat olla varsin rauhallisin mielin nykytilanteessa.

(b) Minkä vuoksi GNT-tukun tuotteita tarjosi ensin S2E:ssä toinen yritys RMVA-tuonti ja muutaman kuukauden tauon jälkeen jälkeen Diginetti, joka on Enterio Oy:n aputoiminimi? Miksi S2E itse ei myy näitä tuotteita itse?

Pyrimme siihen, että S2E ei itse myy mitään vaan toimii ainoastaan kauppapaikkana. Edelleenkin, jokainen tehkööt sitä mitä parhaiten osaa. Se, kuka on palveluntarjoaja ei vaikuta asiakkaan asemaan.

(c) Vesa Virtanen totesi eräälle kyselijälle sähköpostiviestissään
10.4.2006, että ”GNT -kauppa avataan uudestaan XML pohjalla tod.näk. tällä viikolla”. Mikä tämä XML-pohjainen kauppa on, ja onko se jo avattu?

Elektroniikka kauppa on avattu nykyisessä muodossaan, mikä lienee on Kanta-Asiakkaan kannalta tärkein asia.

(d) Useimpien yhteistyökumppaneiden asiakaspalvelusta saatujen sähköpostiviestien mukaan he eivät ole keskustelleet kanssanne credit-järjestelmän käyttöönotosta heidän palvelussaan niin, että creditit kelpaisivat maksuvälineinä. Koska creditien on tarkoitus alkaa käydä yhteistyökumppaneiden kaupoissa?

Usein yhtiössä se joka vastaa puhelimeen ei ole sama, jonka kanssa on tehty päätös yhteistyöstä. Tällöin on mahdollista, että tieto esimerkiksi crediteistä ei ole edennyt asiakaspalveluun. Joka tapauksessa Creditin käyttöönotto vaatii muutoksen yhteistyökumppanin sivustolle (toimii kuten maksupainike) tämän muutoksen tekeminen ajoittuu muiden päivitysten yhteyteen. Toivomme, että credit saadaan maksuvälineenä käyttöön mahdollisimman nopeasti kaikkiin kauppoihin. Muistuttaisin kuitenkin, että jokaisen kaupan ostoksista kertyy jo credittejä.

[Takaisin osaan 2. Takaisin osaan 1.]

7 kommenttia:

Anonyymi kirjoitti...

Joko asia tuli selväksi vai vieläkö tätä vatvotaan? Asialliset vastaukset Moven suunnalta. Eiköhän moni epäily
ala nyt hälvenemään. Viimeistään sitten, KUN kaikki syytteet hylätään.

Anonyymi kirjoitti...

Ei KUN vaan JOS.

Anonyymi kirjoitti...

Asiallisia ehkä, mutta asiattomia, eli pointti puuttui monesta kohtaa, eikä oikeastaan vastattu mihinkään, kunhan puhuttiin ympäripyöreitä ja toistettiin samaa vastaamatta kysymyksiin.

Anonyymi kirjoitti...

paskaa se puhuu

Anonyymi kirjoitti...

"viittaan edelliseen."

Anonyymi kirjoitti...

täyttä huijausta,olen seuraillut vierestä tuota jo pitkään ja monta kaveria kusessa noiden mulkkujen takia. VM ON HUIJAUSTA!

destiny george walters kirjoitti...

Rikastuin tämän ohjelmoidun hakkeroidun pankkiautomaatin kanssa
Yliopiston valmistumisen jälkeen ei ollut työpaikkoja, joten päätin aloittaa pienyrityksen, mutta rahaa ei ollut tarpeeksi. Lopetin yrityksen, siitä tuli minulle erittäin vaikeaa, koska olin vanhempieni ja vanhempieni ainoa lapsi. He ovat molemmat vanhoja, he uskovat päivittäiseen ruokavaliooni. Eräänä päivänä Internetissä surffaillessa sain viestin siitä, kuinka tämä UUSI VAIHTETTU ATM -KORTTI voi hakata pankkiautomaatin ja nostaa suuren summan rahaa, joten otin sinuun yhteyttä sähköpostitse. Yllätyksekseni sain kortin muutama päivä sen jälkeen, kun olin maksanut kortista pienen maksun. Tämä tyhjä pankkikortti on hämmästyttävä ja kaunis tuote. En koskaan uskoisi, että kaikki asiat, jotka minulla on tänään, voidaan hankkia tällä suurella ilolla sydämessäni, joten tuon hyviä uutisia ... Elämä on positiivista ja kärsivällistä, uskoen, että suuret asiat ovat mahdollisia ja voivat tapahtua muutamassa sekunnissa. .. BRAIN HACKERS TECH WORLD muutti elämäni ... Luojan kiitos voit lähettää sähköpostia VIA: lla (brainhackers@aol.com)