tiistaina, elokuuta 22, 2006

Moven syyteharkinta

Move Networks Oy on pyytänyt Sisäasiainministeriön rahankeräysasioista vastaavalta arpajais- ja asehallintayksiköltä kahta lausuntoa, toista koskien Move Networksin toimintaa touko-syyskuussa 2005, toista koskien Moven myöhempää toimintaa nimellä Move members club (MMC). Move on pyytänyt Sisäasiainministeriötä ottamaan kantaa siihen, onko Moven toiminnassa kyseessä rahankeräyslaissa määritelty rahankeräys.

Sisäasiainministeriö on antanut molemmat lausunnot 8.8.2006. Lausunnosta asiayhteydestään irroitetusta lausumasta Move Networks on edustajilleen 9.8.2006 antamassa tiedotteessa vetänyt seuraavan johtopäätöksen:
Lopuksi on siis todettava, että sama taho (sisäasiainministeriö), joka teki tutkintapyynnön toteaa omassa lausunnossaan, ettei toiminnassamme ole mitään laitonta.
Lausuntojen sisällön perustella näin ei kuitenkaan ole asianlaita. Move Networksia koskevassa lausunnossa Sisäasiainministeriö yksinkertaisesti toteaa, ettei se voi tai aio ryhtyä arvioimaan Moven toiminnan lainmukaisuutta tai -vastaisuutta, koska tämä ei kuulu sen toimivaltaan. MMC:a koskevassa lausunnossa edelleen todetaan selkeästi, ettei Sisäasiainministeriöllä ole toimivaltaa antaa hallintokelpoista lausuntoa toiminnan laillisuudesta tai laittomuudesta eikä sen ole mahdollista kieltää tai lakkauttaa toimintaa, jonka se epäilee rikkovan rahankeräyslakia. Arvioinnin tällaisissa tapauksissa suorittaa poliisi ja oikeuslaitos.

Siinä missä MMC:n toiminnasta annetussa kuvauksessa ei Sisäasiainministeriön toisen lausunnon mukaan ole kysymys rahankeräyslain 3 §:ssä määritellystä (luvanvaraisesta) rahankeräyksestä, merkittävällä tavalla toiminta voi kuitenkin olla Sisäasiainministeriön kannan mukaan rahankeräyslaissa kiellettyä. Lausunnon viimeisessä kahdessa kappaleessa todetaan yksiselitteisesti, että mikäli toiminnassa luvataan ketjukirjeen tavoin taloudellista hyötyä kirjeen lähettämisestä edelleen tai liiketoimintaan mukaan liittyvän henkilön ansaintamahdollisuudet ”osaksi tai kokonaan muodostuvat vastikkeetta niistä maksuista, joita toimintaan mukaan liittyvät maksavat osallistumismaksuina tai muina kerta- tai toistuvaissuorituksina”, kyse voi olla rahankeräyslain 9 §:ssä kielletystä toiminnasta.

Sisäasiainministeriön kanta tässä asiassa on merkittävä: toiminnan ei tarvitse täyttää nykyisen rahankeräyslain 3 §:n määritelmää rahankeräyksestä ollakseen rahankeräyslain 9 §:n nojalla kiellettyä.

Sisäasiainministeriön lausunnot eivät siis lainkaan ratkaise kysymystä siitä, onko Move Networks Oy:n toiminnassa (ollut) kyse ennen 1.7.2006 voimassa olleessa tai 1.7.2006 voimaan tulleessa rahankeräyslaissa määritelty, ketjukirjeenä tai pyramidipelinä toimeenpantu kielletty rahankeräys. Päätöksen asiassa tekee oikeuslaitos, jonka arvioitavana tapaus tällä hetkellä on.

Satakunnan Kansan pikauutisten 15.8.2006 mukaan Movea koskeva syyteharkinta on lähiaikoina tulossa päätökseen.
Moven syytteet ratkeavat lähiaikoina
(Päivitetty: 12:25) (15.08 11:34) Pyramidihuijauksesta epäillyn verkostomarkkinointifirma Move Networks Oy:n syyteharkinta ratkeaa lähiaikoina. Tapausta tutkiva Turun kihlakunnansyyttäjä Katriina Nikkari arvioi, että mahdollisista syytteistä päätetään elokuun loppuun mennessä. Turkulaisyritystä epäillään rahankeräys-, markkinointi- ja rekisterimerkintärikoksista. Rikosepäilyt kohdistuvat kolmeen yrityksen toiminnasta vastaavaan henkilöön. Yritys on värvännyt jopa tuhansia edustajia ympäri Suomea.
On varsin todennäköistä, että syyteharkinnan tekevä syyttäjä odottaa Kouvolan hovioikeuden ratkaisua nk. WGI-tapauksessa ennen oman ratkaisunsa julkistamista. Hovioikeuden ratkaisu on odotettavissa näillä näkymin elokuun loppuun mennessä, ja tämän vuoksi syyttäjän päätös on todennäköisesti julkinen vasta syyskuussa. Tällöin mahdollinen oikeudenkäynti voisi alkaa aikaisintaan ehkä jo vuodenvaihteessa.

Move Networks Oy:n toiminnasta raportoineiden lehtien joukkoon liittyi 18.6.2006 myös Helsingin Sanomien Nyt-liite, jonka artikkelista on kuva netissä.

Linkit:
Sisäasiainministeriö: Lausunto Move Networks Oy:n toiminnasta 8.8.2006
Sisäasiainministeriö: Lausunto Move members clubin toiminnasta 8.8.2006
Helsingin Sanomat / Nyt: Ilmalaiva bonuskortilla (18.6.2006)

1 kommentti:

destiny george walters kirjoitti...

Rikastuin tämän ohjelmoidun hakkeroidun pankkiautomaatin kanssa
Yliopiston valmistumisen jälkeen ei ollut työpaikkoja, joten päätin aloittaa pienyrityksen, mutta rahaa ei ollut tarpeeksi. Lopetin yrityksen, siitä tuli minulle erittäin vaikeaa, koska olin vanhempieni ja vanhempieni ainoa lapsi. He ovat molemmat vanhoja, he uskovat päivittäiseen ruokavaliooni. Eräänä päivänä Internetissä surffaillessa sain viestin siitä, kuinka tämä UUSI VAIHTETTU ATM -KORTTI voi hakata pankkiautomaatin ja nostaa suuren summan rahaa, joten otin sinuun yhteyttä sähköpostitse. Yllätyksekseni sain kortin muutama päivä sen jälkeen, kun olin maksanut kortista pienen maksun. Tämä tyhjä pankkikortti on hämmästyttävä ja kaunis tuote. En koskaan uskoisi, että kaikki asiat, jotka minulla on tänään, voidaan hankkia tällä suurella ilolla sydämessäni, joten tuon hyviä uutisia ... Elämä on positiivista ja kärsivällistä, uskoen, että suuret asiat ovat mahdollisia ja voivat tapahtua muutamassa sekunnissa. .. BRAIN HACKERS TECH WORLD muutti elämäni ... Luojan kiitos voit lähettää sähköpostia VIA: lla (brainhackers@aol.com)