torstaina, elokuuta 31, 2006

Move vastaa - Osa 2

2. Värväystoiminta, palkkiojärjestelmä ja provisiot

(a) Markkinatuomioistuin on ratkaisussaan 1994:14 sopimattomasta menettelystä elinkeinotoiminnassa annetun lain nojalla kieltänyt sellaisen värväystoiminnan, jossa värvätään uusia edustajia ”vetoamalla heidän henkilökohtaisiin taloudellisiin toiveisiinsa ja esittämällä arvioita ansioiden tuomasta ostovoimasta, ilman että samalla esitetään riittävää selvitystä värvättävien taloudellisen turvallisuuden kannalta tarpeellisista tiedoista, kuten perustietoja markkinatilanteesta, liikevaihto-odotuksista, todennäköisestä kulurakenteesta ja hinnoittelumahdollisuuksista”.

Kuinka monta Move Networks Oy:n ”franchise edustajaksi” liittynyttä oli ennen 19.2.2006? Mikä tällä hetkellä on edustajien yhteismäärä?

Ymmärrät varmaan, että en paljasta liikesalaisuuksia.

(b) Arvionne mukaan, kuinka monen Move Networks Oy:n edustajan saamat provisiot ovat tähän mennessä ylittäneet 1 000 euroa?

Ymmärrät varmaan, että en paljasta liikesalaisuuksia.

(c) Millaiset ovat Move Networks Oy:n edustajaksi ryhtyvän henkilön toiminnan todennäköiset kulut? Millä tavoin ja mitä edustajia on ohjeistettu kertomaan värväystilanteessa todennäköisestä kulurakenteesta?

Todelliset kulut suhteessa mahdolliseen tuottoon ovat erittäin kohtuulliset ja suoraan suhteessa tehtyyn työmäärään. Täytyy aina muistaa, että mitään ei saa ilmaiseksi/tekemättä työtä. Edustajille on ohjeistettu, että uusille edustajille tulee kertoa kaikki liiketoiminnan kannalta oleellinen. Lisäksi minkäänlaisia ansiolupauksia ei saa antaa.

(d) Minkä suuruinen on Move Networks Oy:n edustajaksi ryhtyneen henkilön myynnistä keskimäärin syntyvä liikevaihto? Minkä suuruinen on keskimääräinen viikkoprovisio? Mitä edustajia on ohjeistettu kertomaan liikevaihdon ja provisioiden todennäköisestä suuruudesta värväystilanteessa?

Ymmärrät varmaan, että en paljasta liikesalaisuuksia koskien liikevaihtoja. Tuloslaskelma julkistetaan ajallaan. Edustajien ohjeistuksessa viittaan edelliseen.

(e) Move Networks Oy:n Movestore-verkkokaupan on yrityksenne
lyhytesitelmäpohjassa sekä Moven tapahtumissa väitetty olevan 25 % kilpailijoitaan halvempi. Oliko Movestore mielestänne 25 % kilpailijoitaan halvempi?

Tätä väittämää ei ole yrityksen suunnalta esitetty. Verkkokaupassa on tuotteita, jotka ovat merkittävästi halvempia, mutta myös tuotteita, jotka ovat kalliimpia. Kukaan ei pysty rakentamaan verkkokauppaa, joka olisi kaikilta osin 25% alle markkinahinnan jokaisessa tuoteryhmässä

(f) S2E:n tarjoamia tuotteita on joissakin yhteyksissä väitetty esimerkiksi 17 % Gigantin tuotteita halvemmiksi. Hintavertailuissa S2E ei kuitenkaan ole toistaiseksi osoittautunut edullisimmaksi ostopaikaksi minkään tuotteen kohdalla. Miksi S2E:n edullisuutta tällä tavoin liioitellaan? Uskotteko, että kuluttajat käyttävät S2E:tä ostopaikkanaan saadakseen creditejä, vaikka hintavertailuissa toiset liikkeet osoittautuvat halvemmiksi?

En ole moista 17% väitetä kuullut. Tiedät itsekin, että S2E on usean tuotteen kohdalla edullisempi kuin kilpailijat. Uskon, että kauppojen määrän lisääntyessä ja Creditin yleistyessä asiakkaat keskittävät ostoksiaan. S2E:n liikevaihto on kasvanut jatkuvasti. Osalle kumppaneista olemme jo suurin yksittäinen markkinakanava. Sinun olisi hyvä muistaa, että olemme vasta aivan alkutaipaleella.

(g) Lyhytesitelmissä ja Moven tilaisuuksissa värväyskeinoina käytetään esimerkiksi kuvia kalliista moottoriajoneuvoista, paikalle ajettuja rahoitusyhtiön omistuksessa olevia autoja sekä puheita suurista hankinnoista aina limusiineista ja ilmalaivoista lähtien. Team Infinityn koulutuksissa on opiskeltu muun muassa nopeiden päätösten saamista värvättäviltä. Värvätessä esitettävistä väitteistä ja värväystoiminnan luonteesta ovat vastuussa sekä edustaja että verkostomarkkinointiyritys. Eikö mielestänne tällainen toiminta anna harhaanjohtavan ja jopa petollisen kuvan toiminnan luonteesta ja sen tarjoamasta ansaintamahdollisuudesta? Onko mielestänne oikein esimerkiksi painostaa värvättävää tekemään nopea ratkaisu? Oletteko pyrkineet puuttumaan tällaisiin väitteisiin ja toimintaan? Millä keinoin?

Sääntömme luonnollisesti kieltävät painostamisen. Mitä Team Infinityyn tulee, niin kehotan teitä kysymään heidän kantaansa.

(h) Jos esimerkiksi kaikkien reunaehtojen täyttyessä edustaja saisi provisiona jopa 0,5 prosenttia ”alalinjassaan” olevien kanta-asiakkaiden ja edustajien ostosten (pl. tutustumistuotepakettien) hinnasta, edes pienehköille tuloille pääseminen edellyttäisi miljoonien eurojen liikevaihtoa vuodessa. Pidättekö tarjoamaanne ansaintamahdollisuutta hyvänä?

Toteutuneiden lukujen valossa tarjoamamme ansaintamahdollisuus suhteessa riskiin ja työmäärään on hyvä. Huomionarvoista on, että tietoisesti pyritte jatkuvasti unohtamaan palvelutuotemyynnin tuomat mahdollisuudet ja merkityksen kokonaisuudessa

(i) Miksi edustajana aloittamisen edellytyksenä aiemmin hankittujen pakettien myymisestä saa suhteessa huomattavasti suuremman provision kuin muusta tuotekaupasta? Eikö tämä nimenomaan suosi värväämistä tuotemyynnin kustannuksella? Pitääkö paikkansa, ettei edustaja saa ”tiimin tukea”, ellei tämä hanki pakettia?

Ei tietääkseni pidä paikkaansa. Jokisesta tuotteesta jaettava provisio on suhteessa tuotteesta saamaamme katteeseen.

(j) Move Members Clubin etusivulla todetaan seuraavaa:

”Move Members Club toimii tällä hetkellä Suomessa mutta valmistelut Ruotsiin laajentumiselle on jo aloitettu. MMC:n liiketoimintakonseptia on mahdollista hyödyntää länsinaapurissa vuoden 2007 aikana. Suomalaiset edustajat hyötyvät halutessaan uusiin maihin laajentumisesta merkittävästi, sillä Edustajilla on mahdollisuus hyötyä myös muissa maissa tapahtuvasta liiketoiminnasta. Vuoden 2007 ja 2008 aikana toimintaa laajennetaan muihin Pohjois-maihin sekä Baltian maihin.”

Mitä konkreettisesti tarkoittaa se, että suomalaisen edustajan on halutessaan mahdollista hyötyä merkittävästi liiketoiminnan laajentumisesta toisiin maihin? Onko jokaiselle halukkaalle suomalaiselle edustajalle tarkoitus hankkia ”alalinja” myös Ruotsiin?

Luonnollisesti. Tämähän on yksi verkostoinnin perusteita. Mikäli emme antaisi suomalaisille tätä mahdollisuutta, niin kysehän olisi kilpailun rajoittamisesta. Haluan myös huomauttaa, että yhtiö ei ”hanki alalinjaa” edustajat itse rakentavat oman organisaationsa.

[Jatkuu osassa 3. Takaisin osaan 1.]

Ei kommentteja: