torstaina, elokuuta 31, 2006

Kommentit

Vielä kerran suuret kiitokset Movelle ajasta ja kysymykseen vastaamisesta!

Eritoten koska Moven tapauksessa on nyt nostettu syyte, tarvetta keskustelun pitkittämiseen ei ole, vaan monet asiat selviävät todennäköisesti oikeudenkäynnin sekä esimerkiksi Kuluttajavalituslautakunnan käsittelyn yhteydessä. Koska Moven vastaus sisälsi jonkin verran viittauksia ja kysymyksiä, ohessa kuitenkin muutamia erittäin lyhyitä huomioita vastauksiin.

1. Move Networks Oy:ä koskevat rikosepäilyt ja kuluttajansuojakysymykset

1.1 Rahankeräysrikosepäily

(a)-(d) Kysymykset koskivat sitä, miksi aloittavan edustajan on/oli ostettava 999 euron hintainen paketti, kaupasta jaettavan provision suuruutta, "lisenssimaksua" sekä Moven ohjeistusta paikan varanneille edustajille. Nyt saadut vastaukset eivät olleet suoraan esitettyihin kysymyksiin.

Vastauksena vastausten kohdassa (d) esitettyyn kysymykseen todettakoon, että tällainen viesti on kesällä ja syksyllä 2005 Moveen liittyneiden mukaan heille lähetetty osoitteesta support@movenetworks.fi. Voitte ehkä selvittää asiaa tarkemmin.

(e) Vastaus on varsin selkeä, kiitokset siitä.

1.2 ja 1.3 Markkinointi- ja rekisterimerkintärikosepäilyt

Kiitämme näistä vastauksista: molemmat rikosepäilyt ovat nähdäksenne perusteettomia. Koska Move Networks Oy on nyt syytteessä myös kysymysten kohteena olevista markkinointi- ja rekisterimerkintärikoksista, kysymyksiin varmasti palataan tulevassa oikeudenkäynnissä, jonne keskustelun aiheesta voimme siis kokonaan jättää.

1.4 Movea koskeva poliisitutkinta ja esitetyt väitteet

(a)-(b) Kiitämme vastauksista. Esitutkintamateriaalista, johon tässä viitataan, nämä seikat selviävät siis lopullisesti.

(c) Kysymys koski sitä, väitettiinkö Sisäasiainministeriön lausunnosta, että Moven toiminta on laillista.

(d) Valitettavasti ei ole mitään tietoa siitä, että "asia" olisi "viety eteenpäin".

1.5 Kuluttajansuojakysymykset

(a) Kiitokset selkeästä vastauksesta. Moven kanta on nyt siis se, että kyseessä on yritysten välinen kauppa. Jätämme asian Kuluttajavalituslautakunnan ja mahdollisen oikeudenkäynnin ratkaistavaksi.

(b)-(c) Hienoa, jos kuluttajansuojan kannalta ongelmalliset kohdat korjataan ja toiminnassa pyritään noudattamaan Kuluttajaviraston ohjeita ja valmismatkoista ja kuluttajansuojasta annettuja lakeja. Käsittääksemme S2E Finland Oy:n sivustolla näkyvä S2E Travel on yhtä kuin osin samassa omistuksessa oleva TMP Invest Oy.


2. Värväystoiminta, palkkiojärjestelmä ja provisiot

(a)-(d) Näihin kysymyksiin ei liikesalaisuuteen vedoten vastattu. Tarkoituksenamme oli tuoda esiin lähinnä se, että värvätessä näitä nyt salaisena pidettyjä markkinatilannetta ja emoyritystä koskevia tietoja olisi hyvä esittää, ja että aiheeseen liittyen on myös markkinaoikeus antanut oman ratkaisunsa yli vuosikymmen sitten.

(e)-(g) Tässä ilmeisesti tarkoitetaan, että kysymysten kohteena olevat väitteet ja koulutus ovat Team Infinityn alaa, eikä Move ole pyrkinyt näihin toimintamalleihin puuttumaan. Välitämme jatkossa nämä kysymykset Team Infinitylle.

(h) Kysymys koski nimenomaan muiden tuotteiden ja palveluiden kuin kampanja/tutustumistuotepakettien myyntiä. Kiitos kuitenkin vastauksesta siihen, mitä mieltä olette yrityksen tarjoamasta ansaintamahdollisuudesta.

(i)-(j) Kiitokset vastauksista. Vastauksen perusteella ulkomaille laajenemisesta voi siis hyötyä kasvattamalla "alalinjan" myös toisiin maihin.


3. Yhteistyökumppanit ja yritykset

3.1 Yrityksiä koskevat kysymykset

(a) Kysymys olikin siitä, miksi suurelta osin samoissa käsissä olevat eri yritykset hoitavat suuren osan Moveen liittyvästä liiketoiminnasta. Autokauppiaan ei tarvitse välttämättä valmistaa tai tuoda maahan autoja, mutta miksi hänellä olisi erilliset yritykset valmistukseen, maahantuontiin, myyntiin ja markkinointiin?

(b)-(c) Näiltä osin jäämme siis odottamaan Patentti- ja rekisterihallituksen tietoja. Huomautamme kuitenkin, että osakeomistusten lisäksi esimerkiksi S2E Finland Oy:n ja Move Networks Oy:n johdossa ovat ilmeisesti (osin) samat henkilöt. Osakkuus pörssiyhtiössä on asia aivan erikseen.

3.2 Yhteistyösopimuksia koskevat kysymykset

(a)-(e) Vastauksesta saa sen käsityksen, että suullinen sopimus yhteistyökumppanin kanssa on ollut olemassa, mutta että yhteistyökumppani on kolmansien osapuolien yhteydenottojen jälkeen sopimuksen rikkonut. Mainitut yhteistyökumppanit tai ainakin useat niistä ovat kuitenkin nimenomaan väittäneet, ettei mitään sopimusta ole koskaan ollutkaan, ja edelleen tarkistaneet nämä tiedot yrityksen johdolta.

(f) Kiitokset vastauksesta.

3.3 Yhteistyökumppanuuksia koskevat kysymykset

(a) Viinikauppa.comista tilatuista alkoholijuomista yli 80 000 litraa - ja varmasti enemmän kuin 1 % - on jäänyt tulliin, joka pyrkii takavarikoimaan jokaisen löytämänsä tilauksen. Asia on Korkeimman hallinto-oikeuden käsittelyssä. Myös omassa tiedotteessanne olette myöntäneet, että kaikille asiakkaillenne eivät tilatut tuotteet ole tulleet perille. Olisimme toivoneet vastausta esitettyyn kysymykseen siitä, onko tällainen toiminta mielestänne oikein asiakkaitanne kohtaan ja mitä jatkossa on Viinikaupan suhteen tarkoitus tehdä.

(b)-(d) Kiitokset vastauksista.

4 kommenttia:

joonas v. kirjoitti...

Joo kyllä ihan perusjuttuja Vesa Virtanen on että business-sopimukset tehdään KIRJALLISESTI. Näin vältytään vastauksissa mainituilta sekaannuksilta, esim että asiakaspalvelu ei tiedä mitään, koska olet jutellut vain suullisesti jonkun yrityksen edustajan kanssa.

Anonyymi kirjoitti...

Perusmeininki. Noh, eiköhän se tuokin pulju ennenpitkää kaadu. Ihan tarpeeksi on saanut kuunnella sitä jauhantaa S2E:n Agenttina olon ihanuudesta. Toivottavasti tulee suuret sakot omistajille!

Ebony kirjoitti...

Naurettavan ja säälittävän välimaastosta Vesalta väittää, että yhteistyösopimus Ruokatorin kanssa olisi olemassa. Johan se käy Ruokatorin asiakaspalvelun vastauksistakin (kuka tahansa voi kysyä itse jos ei usko) ilmi, että asiakaspalvelu on tietoinen S2E:n kanssa käydyistä neuvotteluista, mutta ne EIVÄT ole johtaneet sopimukseen.

kvaak kirjoitti...

Wahahahaa. Lyödäänkö oikeuden päätöksestä vetoa? Hävinnyt pukeutuu vaikka kinkuksi :)