perjantaina, helmikuuta 17, 2006

Miksi puhutaan paljon?

Suuret puheet liittyvät erotuksetta verkostomarkkinointiin, samoin yleensä suuret (ja usein täysin katteettomat) lupaukset. Tässä keskityn siihen kysymykseen, miksi lähes kaikki verkostomarkkinoinnin esittely ja toiminta tapahtuu suullisesti

Harhaanjohtava markkinointi, kuten liioitellut lupaukset tai paikkansapitämättömät väitteet tuotteista tai palveluista, on kielletty rikoslaissa:

Joka tavaroiden, palveluksien, kiinteistöjen, yksityisen osakeyhtiön arvopapereiden tai muiden hyödykkeiden ammattimaisessa markkinoinnissa antaa markkinoinnin kohderyhmän kannalta merkityksellisiä totuudenvastaisia tai harhaanjohtavia tietoja, on tuomittava markkinointirikoksesta sakkoon tai vankeuteen enintään yhdeksi vuodeksi. [30 luku 1 §.]

Samoin kuluttaja-asiamies valvoo yritysten markkinointia ja voi huomauttaa tietoonsa tulleista virheistä tai ongelmista tuotteista tai palveluista kerrotuissa tiedoissa tai viedä ongelmatapaukset markkinaoikeuteen tai poliisin tutkittavaksi.

Verkostomarkkinointiyritys, johon uutta edustajaa ollaan värväämässä mukaan, esitellään usein nk. lyhkärissä eli lyhytesitelmässä tai lyhytesittelyssä. Tällaiseen esittelyyn liittyy usein verkostorakenteen ja ansaintaesimerkkien piirtäminen paperille. Esittely tapahtuu usein niin, että paikalla on värvättävä yksin kahden tai kolmen värvääjän kanssa. Värvättävä kutsutaan paikalle aina mahdollisimman lyhyellä puhelinsoitolla, jossa ei kerrota tilaisuuden luonteesta tai sisällöstä. Kaikki asiat esitetään suullisesti ja paperille tulee ainoastaan uuden edustajan tekemä sopimus, joka sisältää vain omat ehtonsa (jos niitäkään).

Uusi edustaja tietysti opetetaan kertomaan seuraaville värvättäville samoja asioita, mutta jälleen tämä tapahtuu suullisesti, ei kirjallisten ohjeiden muodossa. Hyvin harvoin tätä tietoa on saatavilla paperilla yhtään mistään. Näin on jälkikäteen mahdotonta todistaa, millaisia lupauksia on annettu ja mitä tuotteista tai provisioista on kerrottu. Ruotsin kuluttajaviraston lakimies Anne Montelius totesi YLEn haastattelussa, että siinä missä harhaanjohtava markkinointi on laissa kielletty, sen todistaminen voi olla hankalampaa.

- Se on vaikeaa. Jos menemme oikeuteen, meillä on oltava todisteita siitä, että ihmiset todella ovat väittäneet niin. Niitä ei ole helppo saada, hän sanoo vedoten siihen, että myyjien värvääminen tapahtuu nimenomaan suullisesti ja usein esimerkiksi kahdenkeskisissä keskusteluissa.

Kannattaa pitää mielessä pari keinoa, joilla voit todistaa, mitä sinulle on kerrottu, ja kenties myös vähentää totuudenvastaisten väitteiden esittämistä:

  • Nauhoita puhelu tai keskustelu – Ei ole minkään lain vastaista nauhoittaa toisen tietämättä sellaista keskustelua tai puhelua, jossa itse on toisena tai yhtenä osapuolena. Nauhoitus toimii todisteena siitä, mitä sinulle tarkalleen ottaen on kerrottu ja luvattu.
  • Pyydä esitys paperilla – Pyydä esittelijääsi tekemään tai kopioimaan ”lyhkärin” merkinnät selkeästi erilliselle paperille ja päiväämään ja allekirjoittamaan sen. Jos hän ei tähän suostu, voi vain ihmetellä, mistä kiikastaa. Pidä myös hyvin tallessa kaikki sellaiset paperit, jotka sinulle annetaan.
  • Käytä sähköpostia – Puhelimitse käydyt keskustelut on tänä päivänä usein korvannut sähköpostien vaihtaminen. Kysy kysymyksesi ja pyydä lisätietoa sähköpostilla ja laita käyty kirjeenvaihto talteen.

Ei kommentteja: