lauantaina, maaliskuuta 08, 2008

Wincapita kaatui?

(Lue päivitetyt tiedot 25.3. alkaneesta poliisitutkinnasta Wincapita-tietoiskusta.)

"Yksityinen sijoitusklubi" Wincapita on vaikuttanut pitkään arveluttavalta. Aivan viime viikkoina se on myös alkanut osoittaa merkkejä toimimattomuudesta. Helmikuun "kotiutukset" eivät eri keskustelupalstojen viestien perusteella onnistuneet kaikille ainakaan täysimääräisesti. Samoin klubin sisäinen keskustelupalsta suljettiin. Edelleen Wincapita tiedotti 23.2.jäsenilleen tutkivansa jäsenten rahaliikennettä.

6.3. Wincapitan sivuille ilmestyi tiedote, jonka mukaan Wincapita on "tutkinnan alaisuudessa" ja rahaliikenne on keskeytetty. Lopulta 7.3. Wincapitan nettisivut lakkasivat toimimasta.

Useat jäsenet näyttävät olevan jo sitä mieltä, että toiminta on päättynyt. Toiset kuitenkin väittävät, että sivut palaavat toimintaan 16.3., vaikka tämä väite perustuu täysin puhtaaseen huhuun. Mikäli esimerkiksi rahansiirtojen loppuminen johtuisi rahojen välitykseen käytetyn Moneybookersin aloittamasta Wincapitan toimien tutkinnasta, kuten nyt vaikuttaa, tämän ei pitäisi mitenkään vaikuttaa sivujen toimivuuteen tai väitettyyn valuuttakauppaan.

Käytännössä ainoat vaihtoehdot ovat siis seuraavat: joko viranomaiset ovat lopettaneet Wincapitan toiminnan tai klubi on itse sulkenut itsensä ja vienyt kassansa mennessään.

Joko Wincapitan toiminta ja sivut palaavat varsin pian erittäin hyvän selityksen kanssa tai Wincapita hävisi sijoitettujen pääomien kanssa ja paljastui näin huijaukseksi. Mikäli jäljempi vaihtoehto toteutuu, Wincapitan ja klubin toimintaan mukaan värvänneiden toiminnassa on voinut toteutua useamman eri rikoksen tunnusmerkit.

Suomen lakien soveltuvuus

Wincapitan kotipaikan sanotaan olevan Panamalla. Tästäkin huolimatta vähintäänkin jäsenten toimintaan sovelletaan Suomen lakia: suomalaiset ovat markkinoineet (tai "suositelleet") Wincapitan toimintaa Suomessa toisille suomalaisille. Samoin klubin suomalaisten taustahenkilöiden sanotaan edistäneen toimintaa myös ("vieraillessaan") Suomessa. Lisäksi klubin käyttämä palvelin on sijainnut ilmeisesti Suomessa. Toinen asia on, kyetäänkö kaikkia toiminnan taustatahoja saamaan tarvittaessa kuulusteluihin ja oikeuden eteen.

Petos

Rikoksista, joihin Wincapita-toiminnassa on voitu syyllistyä, seuraamuksiltaan vakavin on (törkeä) petos, joka rikoslaissa määritellään seuraavasti:
Joka, hankkiakseen itselleen tai toiselle oikeudetonta taloudellista hyötyä taikka toista vahingoittaakseen, erehdyttämällä tai erehdystä hyväksi käyttämällä saa toisen tekemään tai jättämään tekemättä jotakin ja siten aiheuttaa taloudellista vahinkoa erehtyneelle tai sille, jonka eduista tällä on ollut mahdollisuus määrätä, on tuomittava petoksesta sakkoon tai vankeuteen enintään kahdeksi vuodeksi. (RL 36:1.)
Mikäli (1) Wincapitan sivuilla esitetyt väitteet toiminnan luonteesta eivät ole pitäneet paikkaansa, ja (2) osallistujille on syntynyt taloudellista vahinkoa, kyseessä voi olla petosrikos.

Samoin myös klubin toimintaan värvännyt "sponsori" on voinut toimintaa koskevia väitteitä esittäessään syyllistyä petosrikokseen, mikäli hän on tiennyt niiden olevan harhaanjohtavia tai valheellisia ja toiminut tarkoituksenaan saavuttaa taloudellista etua.

Mikäli petosrikoksella on esimerkiksi tavoiteltu huomattavaa taloudellista hyötyä, kyseessä on törkeä petos, josta maksimirangaistus on neljä vuotta vankeutta (RL 36:2).

Markkinointirikos

Samankaltaisin perustein Wincapitan toiminnassa voi olla kyseessä markkinointirikos:
Joka tavaroiden, palveluksien, kiinteistöjen, yksityisen osakeyhtiön arvopapereiden tai muiden hyödykkeiden ammattimaisessa markkinoinnissa antaa markkinoinnin kohderyhmän kannalta merkityksellisiä totuudenvastaisia tai harhaanjohtavia tietoja, on tuomittava markkinointirikoksesta sakkoon tai vankeuteen enintään yhdeksi vuodeksi. (RL 30:1.)
Markkinointirikoksen tunnusmerkistön täyttyminen edellyttää toiminnan ammattimaisuutta, lähinnä jatkuvuutta tai yritystoiminnan piirteitä. Useimpien värvääjien toiminnassa tätä tekijää todennäköisesti ei ole nähtävissä, mutta järjestelmän toimeenpanijoiden ja mahdollisesti suurimpien värväreiden toiminta on katsottavissa ammattimaiseksi. Tämä rikosnimike on kuitenkin tässä mainituista epätodennäköisin.

Rahankeräysrikos

Rahankeräyslaissa määritellään pyramidipeli seuraavasti:
[Tässä laissa tarkoitetaan] pyramidipelillä toimintaa, jossa mukaan liittyvän henkilön ansainta- tai voittomahdollisuudet osaksi tai kokonaan muodostuvat vastikkeetta niistä maksuista, joita toimintaan myöhemmin mukaan liittyvät maksavat osallistumismaksuina tai muina kerta- tai toistuvaissuorituksina. (4 § kohta 5.)
Mikäli Wincapitan järjestelmässä jäsenten tuotot ovat (osaksikaan) syntyneet uusien jäsenten maksuista ja sijoituksista, Wincapitan toiminnassa on voinut olla kyseessä rahankeräyslaissa kielletty pyramidipeli (9 §).

Pyramidipelin toimeenpanemisessa tai sen edistämisessä on kyse rahankeräysrikoksesta, josta maksimirangaistus on kaksi vuotta vankeutta (RL 17:16 b). Aiemmassa oikeuskäytännössä pyramidipelin aloittajat ja järjestelmän pyörittäjät on tuomittu rahankeräysrikoksesta (ks. tapaus Move), toimintaan osallistuneet ja siitä taloudellista hyötyä lievemmästä tekotavasta, lievästä rahankeräysrikoksesta (aiemmin rahankeräysrikkomuksesta, ks. tapaus WGI).

Seuraamukset ja vahingonkorvaukset

Rangaistusten ohella kaikki rikoksella saatu hyöty tuomitaan valtiolle menetetyksi (RL 2:10).

Aiemmissa pyramidipelitapauksissa menettämisseuraamusta on joskus kohtuullistettu niin, että toiminnasta suoraan aiheutuneet kulut - esimerkiksi omat osallistumismaksut kiellettyyn toimintaan - on voitu vähentää saadusta hyödystä. Petosrikoksen kohdalla hyöty on yleensä tuomittu kokonaan menetetyksi. Markkinointirikoksen tapauksessa on usein vaikeaa määrittää, minkäsuuruisen hyödyn rikoksella on saanut, esimerkiksi jos jonkin tuotteen markkinointi on perustunut osittain harhaanjohtaviin väitteisiin.

Kun rangaistavaksi säädetystä teosta seuraa vahinkoa, vahingon kärsijän on mahdollista hakea vahingonkorvausta tekoon syyllistyneeltä (Vahingonkorvauslaki 5:1). Korvausta voidaan hakea samassa oikeudenkäynnissä kuin asia muutoin ratkaistaan, jos rikoksen uhriksi tullut on jutussa asianomistajana, tai se voidaan käsitellä myöhemmin erillisenä asiana.

Petosrikoksen tapauksessa mukana on pääsääntöisesti asianomistaj(i)a, ja vahingonkorvaus määrätään yleensä suoraan käsittelyn yhteydessä. Markkinointirikoksen ja rahankeräysrikoksen kohdalla tilanne ei ole lainkaan näin selvä, sillä syytteet on huomattavasti useammin voinut nostaa yleinen syyttäjä ilman asianomistajia.

Erityisesti rahankeräysrikoksen kohdalla tilanne on monimutkainen. Mikäli jossakin toiminnassa on kyseessä rahankeräysrikos, toimintaan osallistunut on voinut sekä edistää kiellettyä toimintaa ja syyllistyä jopa rikokseen että tulla itsekin rikoksen uhriksi. Oikeuskäytäntöä pyramidipelitapausten vahingonkorvauksista ei Suomessa ole.

Järkevältä vaikuttaa kuitenkin, että vähintäänkin toiminnasta pelkästään vahinkoa kärsineiden katsotaan olevan asianomistajan asemassa ja tulleen rikoksen uhreiksi. (Ks. myös OTK Pekka Riekkisen kannanotto.) Tällöin uhriksi tulleiden kannattaa aina välittömästi ilmoittautua asianomistajiksi, mikäli syyte rahankeräysrikoksesta nostetaan.

Mitä tehdä?

Mikäli Wincapita ei jatka toimintaansa vaan klubi häviää sijoitettujen rahojen ja signaaliohjelmistojensa kera, toimintaan osallistuneilla on mahdollista ja syytä tehdä rikosilmoitus klubin toiminnasta ja taustatahoista. Mikäli klubin toimintaan värvännyt "sponsori" on esittänyt toiminnasta perättömiä väitteitä tarkoituksenaan hyötyä taloudellisesti värvättävän tekemästä sijoituksesta, rikosilmoituksen tai tutkintapyynnön voi tehdä myös hänestä.

Wincapitan toiminta on ollut syksystä 2007 asti Keskusrikospoliisin esiselvityksessä. Jutun laajuuden vuoksi KRP todennäköisesti suorittaisi myös tutkinnan. Rikosilmoitusasiasta on näin mahdollista olla yhteydessä suoraan KRP:iin, vaikka ilmoituksen voikin tehdä omalle poliisiasemalle.

Rikosilmoituksen liitteeksi on syytä toimittaa kaikki saatavilla oleva materiaali: kopiot pankkitositteista maksetuista maksuista ja saaduista tuloutuksista, kaikki Wincapitan sivuilla esitetyt ja värvääjän kirjallisesti esittämät väitteet toiminnan luonteesta, selvitys tapahtumien kulusta ja suullisesti esitetyistä väitteistä sekä kaikki käsillä olevat yhteystiedot.

Mikäli kaikki rikoksen uhriksi tulleet toimivat yhtäaikaisesti ja hyvissä ajoin, kaikkien osalta tutkinta on mahdollista suorittaa samalla kertaa ja juttu käsitellä samassa oikeudenkäynnissä, mikäli syyte asiassa nostetaan.

On syytä huomata, että henkilö voidaan tuomita rikoksesta myös poissaolevana, mikäli häntä ei syystä tai toisesta tavoiteta vastaamaan syytteisiin. Tällöin Suomen viranomaisten tavoitettavissa nyt tai tulevaisuudessa olevia varoja voidaan käyttää myös vahingonkorvausten maksamiseen.

21 kommenttia:

Anonyymi kirjoitti...

Sääli sinänsä, että tuo on päässyt paisumaan noinkin isoksi. Mutta rysähtää sitten kunnolla ja kansa oppii. Ehkä.

Anonyymi kirjoitti...

Katsotaan nyt miten käy.

Artikkeli antaa melko synkän yksiselitteiset vaihtoehdot clubin tulevaisuudelle.

Esim. vaihtoehto "Clubi on suljettu sisäisettutkinnan ajaksi" puuttui kokonaan.

Anonyymi kirjoitti...

Onhan tuo jo selvä että miten käy kun näin monta päivää on jo mennyt.

Jos klubi sulkisi sisäisen tutkinnan takia niin siitä olisi tiedote sivuilla. Sivut ei häviäisi ja valuuttakauppa loppuisi. Mutta näinpä on käynyt.

Ja lisäksi moneybookers ilmoittaa viesteissä että on sulkenut klubin tilin koska wincapitalla on ongelmia. Ei siis siksi että wincapita on pyytänyt että tili poistetaan.

Eli joku viranomainen on sulkenut homman tai sitten serveri on vain otettu kainaloon ja lähdetty aurinkorannalle juomaan margaritoja klubilaisten rahoilla. Miten tahansa niin ei hyvältä näytä.

Anonyymi kirjoitti...

Niin ja tämä oli viesti keskustelupalstalla mutta sitten poistettiin


9.3.2008 klo 22.56
Tässä Moneybookersin vastaus, tiedusteluun miksi Wincapitan tili on suljettu:

Thank you for your email. It has come to our attention that WinCapita are currently experiencing operational problems. As a result our Security Department are carrying out a full investigation and as a pre-caution have blocked all incoming and outgoing payments on the WinCapita account. Once we have more information we will contact you accordingly. In the meantime, we thank you for your patience in this matter. Best regards, ****** ******** Moneybookers VIP Customer Service

Lisäkyselyllä saatiin vielä lisää tietoa:

Thank you for contacting us. Please be kindly informed that for the time beeing it is impossible for me to give you the exact time frame that the issue will be solved for the investigation is still going on. I assure you that our Security Department is doing everything possible to handle the case as soon as possible. Once we receive their feedback, we will contact you to provide you with further details. Thank you for the valuable cooperation. Kindest regards, ****** ******* The Moneybookers VIP Team

Anonyymi kirjoitti...

Tässä tosiaan vaihtoehdot ovat nyt vähissä.

Kuten tuossa jo todettiinkin, Wincapitan sivujen ja tilien sulkeutuminen ei selity millään "sisäisellä tutkimuksella", koska tällaisesta tutkimuksesta olisi kerrottu jäsenille. Mitään syytä lopettaa tuottoisaa valuuttakauppaa tutkinnan ajaksi ei myöskään ole, mutta näin näyttää käyneen jo ennen sivujen sulkeutumista.

Moneybookersin kommenttien perusteella rahaliikenteen keskeytys ei ole Wincapitan oma toivomus. Lisäksi Moneybookers ei missään nimessä kertoisi kysyjille, mikäli sen tiedossa olisi, että Wincapitan toimintaa epäillään rikoksesta, tai jos viranomaiset ovat vaatineet rahaliikenteen lakkauttamista. Vastaus olisi vain, että ongelmien tai epäselvyyksien takia tili on katkolla ja selvityksen alla - ja tuollainen vastaus Moneybookersilta on nyt ilmeisesti saatu.

Todennäköisintä on, että joku ulkomaalainen viranomainen on puuttunut toimintaan. Wincapita on tietysti voinut olla yksi osa vielä sitäkin suurempaa huijausjärjestelmää, joka on nyt "ratsattu". On tietysti myös mahdollista, että Wincapita on sulkenut omat sivunsa viranomaisten ollessa puuttumassa toimintaan, tai muuten vain päättänyt ajan olevan sopiva katoamistemppuun. Eiköhän tähänkin selvyys saada aikanaan.

Varsin epätodennäköiseltä vaikuttaa kuitenkin se, että sivut tässä yhtäkkiä palaisivat. Jos tässä joku on tullut huijatuksi - siis menettänyt rahojaan - rikosilmoitus on ainoa tapa saada vahinkoja takaisin. Moni ei silti viitsi rikosilmoitusta tehdä, koska häpeää tai pelkää. Näin usein huijauksien kohdalla käy, vaikka se niin uskomattomalta tuntuukin.

Anonyymi kirjoitti...

Oma veikkaus on, että johto on yrittänyt laittaa pillit pussiin ja nostaa loputkin kassasta. Siellä on aiemmin jo tehty suuria nostoja ja tämä on laittanut hälyytyskellot soimaan. Esim. pyörität omaa firmaa vaikka 3 vuotta normaalisti ja sitten yhtenä kauniina päivänä haluatkin nostaa koko firman kassan tyhjäksi ja paeta ulkomaille niin ei varmasti onnistu. Sitä varten pankeissa seurataan isoja tilisiirtoja.

Anonyymi kirjoitti...

http://www.globalresortsnetwork.com/

https://www.globalresortsnetwork.net/members/maarnio/customer_sign_up.html

seuraava wincapita

Anonyymi kirjoitti...

"Hei, mitä samppoota sä käytät?"

Anonyymi kirjoitti...

Kyllä ne taitaa olla aina huolella suunniteltu miten ja koska ne sivustot ja rahat katoaa.
Miten vuosi toisen perään ihmiset menee enää näihin...

Ei noilla tuomiolla kannata enää tehdä muuta kun talousrikoksia. :D

Ruben kirjoitti...

kusetus,mikä kusetus alusta saakka,jos on niin stupido, että uskoo johonkin valuuttakauppaan mitä pankit harjoitaa joka päivä ilman 400% vuosi tuottoa niin en ymmärrä miten tyhmiä ihmisiä Suomalaiset on, itselleni sitä on tarjottu jo 4 v.mutta yhtään selvää dokumenttia rahan tuotosta ei ole kukaan pystynyt näyttämään, muuta kuin pimeätä rahaa mistä kukaan ei ole ikään maksanut penniäkään veroa,siis, aivan rikollista toimintaa alusta asti.
Olen alusta asti yrittänyt kertoa , että kyseessä on hujaus, eikä mikään valuuttakauppa,mutta itku ei auta asiaan, ne jotka ne viimeiset maksut maksoivat hyvässä uskossa saavat karvaasti kokea kovan pettymyksen, klubissa oli tietääkseni 12.000 jäsentä mistä puolet ehkä sai omat takaisin ja 2000 sai 200 % tuoton 1000 SAI 400%
ja ne alkuaan mukana olevat jopa pyramiidin parhaat 2000 %
mutta viimeiset 6000 saa nuolla näppinsä ja karvaan tappion, tyhmyydestä sakotetaan aina ja kunnolla, näin se business kulkee, aina niille jotka sen hallitsee.

Tosi vahingoniloinen,koska ei jymäytetty WinCapitan hujaukseen.

Anonyymi kirjoitti...

Moni on jäänyt nuolemaan näppejään, koska kaveri suositteli. Itse en usko 400% tuottoon miltään alalta. Ajatelkaa henkilöitä, jotka ovat laittaneet n.10-15 k€ firmalle ja ne nyt ovat sitten kadonneet jonnekkin!

Anonyymi kirjoitti...

Voisiko joku yksinkertaistaa, ja kertoa miten tää homma alunperin toimi ja miten "asiakkaat" saatiin mukaan?

Anonyymi kirjoitti...

No tuo viimeisin teksti tällä sivulla esittää kyllä oleellisen tiedon ja linkeistä saa yksityiskohtia jos haluaa

Anonyymi kirjoitti...

Ahneella on paskainen loppu ja jokainen syyttäköön itseään joka tähän lähti mukaan. Täytyy olla todella tyhmä että uskoo satojen prosenttien tuottoon, siis TODELLA USKOMATTOMAN TYHMÄ. Tarkistin tämän aikoinaan "ystävän" painostuksesta ja pienen selvityksen jälkeen asia oli täysin päivänselvä. Tämä on nyt sitä luonnonvalintaa...

Anonyymi kirjoitti...

Tunnen henkilökohtaisesti monia, jotka ovat tähän kyseiseen firmaan sijoittaneet. Eräs henkilö jopa rakensi talon Helsinkiin rahoilla jotka sai tuolta.
Eli kyllähän tuolta tuottoa tuli, todella runsaasti mutta nyt näyttää homma loppuneen..

Anonyymi kirjoitti...

Eiköhän sitä Wincapitan tuotoilla hankitulle tallolekin tule uusi omistaja, kun tutkimus etenee. Sinne vaan huijatuille palautettavaan kassaan koko pytingin hankintahinta. Mut kyllä on tyhmää sakkia, ei paljoa parempaa harkintaa kuin nigerialaiskirjeisiin uskovat...

Anonyymi kirjoitti...

ei helvata sentään:D

* Vastaa tähän viestiin
* Kerro kaverille tästä viestistä
* Ilmoita asiattomasta viestistä
*

salatut asiat: nyt pelottaa Lisenssi ei ole keräys! viestit katoaa....
Kirjoittanut: Lisenssi ei ole keräys / Tänään / klo 20:04

nyt pelottaa

Lisenssi ei ole keräys!

viestit katoaa....

#
Operaatio Valkyrie - Arvoarvostelut | Arvoarvostelut
15. helmikuu 2009 ... Tuo mainitsemasi Tom Cruisen skientologia tuo kyllä jonkinlaista ... lehti ( päätoimittaja Risto Hentunen ), jossa käsiteltiin psykiatrian ...
www.arvoarvostelut.net/elokuvat/operaatio-valkyrie

#
Eri uskonnot kyttäävät vanhusten perintöjä – Keskustelu – Ajassa ...
Ihmisoikeudet-niminen lehti (päätoimittaja Risto Hentunen ), jossa käsiteltiin ... Nimimerkki 'jura' on kyllä varmaankin sekoittanut tuon skientologian ...

ketkä todella takana.

Ei tosiaankaan ripa.

Hän on ollut scientologi, joten on moraalinen!

KRP NBI?

Todetaan:

ei ole rikos myydä LISENSSEJÄ!

Miksi siis huijaus syyte?

perätöntäkö kaiKKI-

POLIISI mielivaltainen?

3 kertaa netti pysähtyi heti!

Mistä on kyse?

mikä on suomi?

poliisi tom sörnes?

poliisi mukana?

salaista kansainvälistä peliä- panama?


hullu maa?

missä totuus?

Anonyymi kirjoitti...

poliisikos se vei rahanne?

kirj. Ron hubbard L.

ei ripa ainakaan jos on kerta ollut skientologiassa-

niin voin sanoa että etiikka on tärkeä asia skientologi-opissa.

eli siksi en usko että on huijari.

http://keskustelu.plaza.fi/ajassa/keskustelu/t1667438-10011589#m10011589

siksi viittaa että korkeammat tahot on olleet juonimassa.

Nythän valtio saa kaikki rahat?


link
lähde:

http://keskustelu.plaza.fi/ajassa/keskustelu/t1667438-10011589#m10011589

"Ihmisoikeudet-niminen lehti (päätoimittaja R**** ******** ), jossa käsiteltiin psykiatrian väärinkäytöksiä ja rikoksia, mm. lääkkeiden vaarallisuutta, jne.

Tuli vaan mieleen, että ko. lehdessä oli muistaakseni juttua kuinka joku mielenterveys-psykiatrian yhdistys pyrki saamaan jostain vanhemmasta rikkaasta potilaasta hyötyä taloudellisesti? Eli ei ole ainoastaan uskonnoista kyse, jos tuollaista tapahtuu. Ennemminkin kaikkiin ihmisryhmiin voi osua epärehellisiä henkilöitä.

Samainen Ihmisoikeuskomissio-järjestö, toimii nykyään kansainvälisenä, CCHR nimellä:

Laitan linkit, voitte itse katsoa, koska psykiatria on yleisempi ongelma, mm. lääkeriippuvuuden aiheuttajana, jne., ja psykiatrian potilailta menee rahat ja ihmisoikeudet?:

http://www.cchr.org/ "

Faarao1 kirjoitti...
Kirjoittaja on poistanut tämän kommentin.
Faarao1 kirjoitti...

"KRP:lle rökäletappio ns. WinCapita-jutussa"

WinCapitan sijoitustoimintaan liittyvä ensimmäinen oikeudenkäynti alkoi valmisteluistunnolla Tuusulan käräjäoikeudessa. Oikeudenkäynnin tulosta pidetään WinCapitan puolustukselle selkävoittona syyttäjistä sekä krp:stä.

ei-anonyymi lähte: www.eok.fi

Anonyymi kirjoitti...

Bet on a Casino Site - LuckyClub
Find more ways to earn rewards from the Live casino with the latest and best live dealer odds. Play the best online casino games and start luckyclub.live winning money! Rating: 8/10 · ‎Review by luckyclub.live