tiistaina, toukokuuta 23, 2006

Kotimyynti

Mikä on kotimyyntiä?

Kuluttajan ja yrittäjän välinen kauppa on kuluttajansuojalain 6 luvun 3 §:ssä tarkoitettua kotimyyntiä, mikäli se tapahtuu muualla kuin elinkeinonharjoittajan tai yrityksen liiketiloissa ja lisäksi:

  • Henkilökohtaisuus – Kauppa tai sitä edeltävä markkinointi tapahtuu henkilökohtaisesti. Pelkästään puhelimen tai Internetin välityksellä tapahtuva kaupanteko on puolestaan etämyyntiä. Jos kuitenkin tuote esimerkiksi markkinoidaan kotimyyntitilanteessa ja kauppa solmitaan lopuksi vaikkapa puhelimessa, kauppa on kotimyyntiä.
  • Kauppapaikka – Kauppa ei tapahdu sellaisessa paikassa, jossa yleisesti tarjotaan myytäväksi tuotteita (kuten tavaratalon aulassa, torilla tai messuilla) tai tilaisuudessa, josta on edeltäkäsin ilmoitettu esimerkiksi lehdessä tai televisiossa. Jälkimmäisessä tapauksessa kauppa on kuitenkin kotimyyntiä, mikäli myyjä järjestää ostajille kuljetuksen myyntipaikalle; lisäksi yksityisasunnossa tapahtuva kauppa on poikkeuksetta kotimyyntiä.
  • Nimenomainen pyyntö – Ostava kuluttaja ei ole itse oma-aloitteisesti pyytänyt myyjää paikalle esittelemään nimenomaisesti kaupanteon kohteena olevaa tuotetta. Silloinkin kun ostaja pyytää yhden tuotteen esittelyä mutta tulee ostaneeksi jotakin muuta, kauppa on kotimyyntiä.
  • Hinta ja poikkeukset – Kuluttajansuojalain säädökset kotimyynnistä eivät koske kauppaa, jonka yhteishinta on alle 15 euroa tai kiinteän omaisuuden, arvopapereiden, vakuutusten ja lomaosakkeiden kauppaa.

Verkostomarkkinointiin usein liittyvä kotikutsuilla tapahtuva henkilökohtainen kauppa sekä erilaisten tuotteiden myyminen ystävien kotona tai tapaamisessa esimerkiksi kahvilassa on näin kotimyyntiä, mikäli ostaja ei ole nimenomaisesti pyytänyt kyseisen tuotteen esittelyä.

Kuluttajan oikeudet kotimyynnissä

Kotimyynnissä ostajalla on oikeus perua kauppa 14 vuorokauden sisällä kotimyyntiasiakirjan vastaanottamisesta. Tavaran kaupassa 14 vuorokauden perumisaika alkaa siitä päivästä, kun ostaja on vastaanottanut sekä kotimyyntiasiakirjan että ensimmäisen tavaraerän. Jos perumisajan viimeinen päivä on lauantai tai pyhäpäivä, perumisaika jatkuu seuraavaan arkipäivään. Mikäli kotimyyntiasiakirja toimitetaan virheellisesti vasta tavaran toimittamisen jälkeen, perumisaika alkaa kotimyyntiasiakirjan vastaanottamisesta. (KSL 6 luku 9 §.)

Ostaja voi perua kaupan parhaaksi katsomallaan tavalla. Myös puhelimitse tehty perumisilmoitus on pätevä. Samoin tavaran palauttaminen perumisajan kuluessa katsotaan kaupan perumiseksi. Ostajalla on oikeus avata tuote pakkauksistaan ja kokeilla sitä, eikä hän kaupan peruuntuessa ole vastuussa tästä myyjälle johtuvista kustannuksista. Samoin ostaja ei ole vastuussa hänestä riippumattomasta tavaran särkymisestä. Ostaja on kuitenkin vastuussa siitä, jos hän itse esimerkiksi rikkoo tuotteen tai vähentää sen määrää. (23 §.)

Ostajalle on kotimyynnissä toimitettava tarkasti Kauppa- ja teollisuusministeriön vahvistaman kaavan mukainen kotimyyntiasiakirja, joka sisältää mm. tiedot peruuttamisoikeudesta, hinnan palauttamisesta, vastaanotetun tavaran säilyttämisestä, ostajan oikeudesta tutkia tuote, kauppaa varten otetun kulutusluotosta koskevasta säädöksestä sekä viivästyskorosta. Mikäli tällaista kotimyyntiasiakirjaa ei ole toimitettu, ostaja voi perua tehdyn kaupan vetoamalla sen sitomattomuuteen vuoden kuluessa sopimuksen tekemisestä ilmoittamalla siitä myyjälle. (8 ja 20 §.)

Kun kauppa peruuntuu perumisajan sisällä tai ostajan vedotessa kotimyyntiasiakirjan puuttumiseen, myyjän on viivytyksettä ja 30 päivän sisällä palautettava kauppahinta kokonaisuudessaan ostajalle. Jos tuote on vastaanotettu, ostajan on kauppaa peruessaan ilmoitettava, mistä tavara on noudettavissa. Paikan tulee olla kohtuudella myyjän tavoitettavissa. Vaihtoehtoisesti ostaja voi palauttaa tuotteen myyjälle postitse. Jos ostaja palauttaa tai on palauttanut tuotteen postitse, myyjän on korvattava ostajalle myös palauttamisesta aiheutuneet kulut. (10–11 §.)

Ostajan velvollisuus säilyttää vastaanottamansa tavara rajoittuu kahteen kuukauteen. Mikäli myyjä ei ole noutanut tavaraa tähän mennessä, ostaja saa pitää tavaran maksutta. Jos myyjä ei ole palauttanut kauppahintaa 30 päivän aikana, kauppahinnalle on maksettava korkolain mukaista viivästyskorkoa (tällä hetkellä 9,5 %). (11 ja 25 §.)

Jos myyjä itse tai myyjän kanssa yhteistyössä toimiva yritys on tarjonnut kotimyyntikaupan rahoittamiseen luottoa, tehty luottosopimus purkautuu automaattisesti kaupan peruuntuessa 14 vuorokauden perumisajan sisällä tai ostajan vedotessa kotimyyntiasiakirjan puuttumiseen. Luoton peruuntumisesta ostajan ei tarvitse tehdä erillistä ilmoitusta eikä luotosta voi periä perustamis- tai muita kustannuksia. Luotonantajan on viivytyksettä ja 30 päivän kuluessa palautettava ostajalta saadut maksusuoritukset. (24 §.)

Linkit:
Ohje kotimyynnistä (Kuluttajavirasto)
Kuluttajansuojalaki (1978/38, Finlex)

1 kommentti:

Anonyymi kirjoitti...

Moro

Mikähän simmuun pliiraus yritys tämä on?

http://www.tyotakotoakasin.info/

Näkyy muuten linkki sun sinänsä hyvässä blogissa. ;)

Terveisin K. Orava