maanantaina, syyskuuta 24, 2007

Winclub ja pyramidipeli

Varmuuden saaminen pyramidipelistä epäillyn Winclubin toiminnan todellisesta luonteesta kestää todennäköisesti varsin pitkään. Tämän kirjoituksen tarkoitus on kyseenalaistaa liian yksioikoisia väitteitä siitä, että kyseessä ei missään tapauksessa voi olla Suomen laissa kielletty toiminta. Kun Sisäministeriö tiedottaa tällaisista epäilyksistä, varoitukset on aiempien tapausten perusteella syytä ottaa vakavasti.

Pyramidipelin merkitys


Rahankeräyslaissa pyramidipelillä tarkoitetaan
toimintaa, jossa mukaan liittyvän henkilön ansainta- tai voittomahdollisuudet osaksi tai kokonaan muodostuvat vastikkeetta niistä maksuista, joita toimintaan myöhemmin mukaan liittyvät maksavat osallistumismaksuina tai muina kerta- tai toistuvaissuorituksina. [4 § kohta 5.]
Pyramidipelissä mukaan liittyvän on tehtävä jokin suoritus yleensä suoraan toiminnan pyörittäjälle; tämän suorituksen tehtyään uusi jäsen saa oikeuden tuloihin, jotka syntyvät uusien jäsenten liittyessä mukaan ja maksaessa vastaavanlaisia maksuja. Pyramidipeliä ei koskaan esitellä pyramidipelinä, vaan tulojen väitetään aina tulevan sijoitustoiminnasta tai tuotteiden ja palveluiden kaupasta.

On syytä huomata, että vastikkeettomalla maksulla ei tarkoiteta sellaista maksua, jonka vastineeksi ei saa kerrassaan mitään. Esimerkiksi Moven tapauksessa katsottiin, että edustajien ostaman polkupyöräpaketin hinta oli niin korkea, että osa hinnasta on ollut vastikkeetonta osallistumismaksua, vaikka paketti sisälsikin konkreettisia tuotteita.

Toinen huomionarvoinen asia on se, että pyramidipeli tai ponzihuijaus voi jatkua varsin pitkäänkin ja tuottaa mukaan liittyneille luvatunkaltaisia tuottoja. Erityisesti tämä onnistuu silloin, kun tuottojen ja tehdyn sijoituspanoksen nostamista rahana rajoitetaan eri tavoin.

Winclub-toiminta Suomen lain alaista

Winclubin kotipaikan sanotaan olevan Panamalla. Tästäkin huolimatta vähintäänkin jäsenten toimintaan sovelletaan Suomen lakia: suomalaiset ovat markkinoineet (tai “suositelleet”) Winclubin toimintaa Suomessa toisille suomalaisille. Samoin klubin suomalaisten taustahenkilöiden sanotaan edistäneen toimintaa myös Suomessa. Lisäksi klubin käyttämä palvelin on sijainnut ilmeisesti Suomessa. Toinen asia on, kyetäänkö kaikkia toiminnan taustatahoja saamaan tarvittaessa kuulusteluihin ja oikeuden eteen.

Winclubin suosittelupalkkiot

Winclubin kohdalla Sisäministeriön osoittamat pyramidipeliepäilyt voivat koskea kahta eri asiaa. Ensimmäinen on klubin suosittelupalkkiojärjestelmä, jonka perusteella toimintaan uuden jäsenen tuonut jäsen saa 20 % uuden jäsenen sijoitusten tuotosta. Toinen ovat klubin tuotto-odotukset ylipäätään: jos sijoitetuille varoille sanotaan tulevan jopa 400 %:n vuosituottoa, tulevatko rahat todellisesta kaupankäynnistä vai uusien jäsenien taskusta.

Ensimmäistä kohtaa koskien Winclub toteaa omassa tiedotteessaan:
Jäsenyyttä on voinut suositella ainoastaan henkilökohtaisesti tuntemalleen henkilölle. Suuri osa jäsenistöä ei ole suositellut kenellekään. Suosittelijaa on palkittu suosittelupalkkioilla suosittelupalkkiojärjestelmän mukaisesti. WinClubin käyttämä suosittelupalkkiojärjestelmä on laajalti käytössä eri toimialojen yrityksissä, eikä ole millään tavoin rinnastettavissa verkosto- tai monitasomarkkinointijärjestelmiin.
Missään monitasojärjestelmässä suurin osa mukana olevista ei tleensä ole saanut mukaan ketään muuta. Winclubin järjestelmän merkittävin ero verkostomarkkinoinnissa yleensä käytössä oleviin järjestelmiin on siinä, että palkkioita suosittelusta ei ilmeisesti ole noussut useammille ”ylemmille” tasoille. Mielenkiintoista on silti kysyä, miksi Winclub ylipäätään maksaa suosittelusta palkkioita. Miksi klubin jäsenten määrä on tällä tavoin pyritty maksimoimaan?

Winclubin tiedotteen mukaan klubi ei lainkaan sijoita jäsentensä varoja vaan jakaa jäsenilleen myyntitulojensa sijoittamisesta kertyneitä tuottoja.
On paikallaan vielä tähdentää, että WinClub sijoittaa FxTrader Signals –järjestelmän käyttöoikeusmaksuista eli myyntitulostaan osan valuuttakauppaan. Tämä sijoituspääoma on WinClubin omaisuutta ohjeistusten mukaisesti. WinClub ei sijoita jäsentensä varoja, vaan omiaan, ja jakaa saamastaan tuotosta osan takaisin jäsenilleen. Jäsenet ostavat tuotteen käyttöoikeuksia. Tuote on oikea ja olemassa oleva. Jäsenet voivat tehdä itse valuuttakauppaa FxTrader Signals –järjestelmää hyväksikäyttäen ja näin myös tapahtuu.
Winclubissa saadut palkkiot riippuvat klubin sääntöjen mukaan kuitenkin myös jäsenen itse tekemistä sijoituksesta. Jokainen jäsen ei näytä näin saavan samaa osuutta tuotosta vaan tosiasiassa tuotto-osuudet riippuvat sijoitusten määrästä. Edelleen Winclubin omat säännöt ovat tässä tiettävästi myös muuttuneet: vielä vuoden 2006 alkupuolella FxTrader Signals -järjestelmän käyttöoikeuden ostamista ei nettisivujen perusteella edellytetty.

Näin ei ole välttämättä uskottavaa väittää, että tuotot perustuisivat nimenomaan FxTrader-järjestelmän myyntiin. Esimerkiksi oikeudessa voidaan todeta, että syy käyttöoikeusmaksun maksamiseen on tosiasiallisesti ollut pyrkimys saada tuottoja toisten maksamista vastaavista maksuista ("sijoituksen tuoton" kautta), ei palvelun käyttö sinänsä. Tällöin maksu voidaan katsoa vastikkeettomaksi osallistumismaksuksi, joka on tehty pyramidijärjestelmään liittymisen edellytyksenä, vaikka maksua nimitettäisiinkin miksi tahansa.

Winclubin tuotot

Toinen, vielä merkittävämpi kysymys on se, mistä Winclubin jäsenten sijoituksilleen saamat tuotot ovat todellisuudessa tulleet. Mikäli ne ovat tosiasiassa tulleet kokonaisuudessaan Winclubin tekemien sijoitusten tuotosta, rahankeräyslain näkökulmasta kaiken pitäisi olla kunnossa. Mikäli tuottoja on kuitenkin edes osittain maksettu niistä rahoista, jotka on kerätty uusilta mukaan liittyviltä jäseniltä, kyse on todennäköisesti laissa kielletystä toiminnasta.

Tiedotteensa mukaan Winclub on lopettanut uusien jäsenten hyväksymisen tänään 24.9.2007. Keskustelupalstoilla esitettyjen väitteiden mukaan tämän perusteella pitäisi selvitä melko pian, perustuvatko toiminnan tuotot uusien jäsenten maksamiin maksuihin ja sijoituksiin. Tässä voi kuitenkin kestää varsin pitkään, sillä rahojen ulossaamista on hidastettu merkittävästi.

Mikäli esimerkiksi sijoitukselle luvataan puolessa vuodessa 50 % tuotto ja tuotosta 20 % on heti nostettavissa rahana, riittää, että jäsenelle maksetaan alkuperäisestä pääomasta ainoastaan 10 % takaisin puolen vuoden aikana. Loput 90 % jäävät yhä järjestelmän toimeenpanijoiden käsiin. Edelleen usein huikeisiin tuottoihin sokeasti uskovat jättävät rahansa nostamatta sijoittaen ne uudelleen. Jäsenistön kasvaessa tuottoja nopeammin suuremmatkin tuotot pystytään maksamaan kivutta rahana.

Ainoastaan siinä tapauksessa, että kaikki jäsenet voivat nostaa klubista vähintään sijoittamansa rahasumman verran, voidaan varmuudella todeta, että tuotot ovat ainakin osittain tulleet muualta kuin uusien jäsenten panoksista. Esimerkiksi Winclubissa kukaan ei vielä koe tulleensa mitenkään huijatuksi, koska sääntöjen vuoksi hyvin suuri osa jäsenistöstä ei ole voinut vielä edes yrittää nostaa pois sijoittamiaan varoja tai niitä vastaavaa summaa.

Mikäli kyseessä on pyramidipeli, jossakin vaiheessa suurin osa osallistujista kuitenkin häviää rahansa väistämättä – menee siihen sitten vuosi tai vuosikymmen. Tämän vuoksi pyramidipelit on laissa kielletty.

12 kommenttia:

Anonyymi kirjoitti...

voi jeesus!kyllä huomaa taas missä maassa olemme!!uskomatonta.surullista tämä kateus.

Anonyymi kirjoitti...

Hillokusetuksiin ajautuvatkin yleensä sellaiset henkilöt joiden äo ei riitä edes parin kieliopillisesti oikean lauseen muodostamiseen.

Anonyymi kirjoitti...

heh:)lisää köyhiä kitisemään tänne:)ehkä sinäkin joskus:)vaikka tuskin kuitenkaan kykenet.

Anonyymi kirjoitti...

No voihan sun hel.....!! Mistä noita kateellisia köyhiä riittää?? Kysynpä vaan. Jotenkin tuntuu että niitä on tässä maassa saman verran kuin punaperseisiä saunaveikkoja.

Anonyymi kirjoitti...

Kylläpä tämä juttu taas herättää tunteikkaita reaktioita.

Kyse on nyt kuitenkin siitä, että ministeriössä epäillään Winclubin toimintaa pyramidihuijauksesta. Ennenkin on kuultu tämä "virkamies on vain kateellinen" -selitys, mutta riskinä on, että "kateellisten" joukkoon liittyvät myös poliisi ja tuomioistuin.

Winclub-juttu ei missään tapauksessa ole selvä kumpaankaan suuntaan ennen kuin lisää tietoa tulee ilmi. Ei ole varmaa, että kyseessä on pyramidipeli. Ei ole myöskään esitetty mitään sellaista todistusaineistoa, joka sulkisi pyramidipelin mahdollisuuden pois.

Kaikki on siis mahdollista, mutta ministeriön epäilyt kannattaa aiemman kokemuksen perusteella ottaa vakavasti (vrt. WGI, Move). Ainoastaan tähän kehotan - muuta ei voi tässä vaiheessa varmuudella sanoa.

Anonyymi kirjoitti...

Kuinkahan moni ihminen täälläkin on tutustunu esim. valuuttakauppaan esim. Forexin tai Oandan kautta. Parhaissa tapauksissa olen tuplannut 1000 euron sijoituksen puolessa tunnissa ja n. kahdessa viikossa tienasin 20 000 euroa (voitto ennen veroja) joka on reilusti enemmän kuin sijoittamani summa. Valuuttakaupassa tuotot voivat olla todella suuria varsinkin kun käyttää apuna matemaattisia kaavoja ja kaavioita, mutta toki riskitkin ovat suuria. En ymmärrä tätä Winclubin mustamaalaamista varsinkin kun ihmisillä eikä sisäasiainministeriöllä ei tullu olevan asiasta mitään tietoa vaan pelkästään kateellisten ihmisten kirjoituksia netissä.

Anonyymi kirjoitti...

samaa mieltä,uskomaton ajojahti täysin tyhjästä!montako rikosilmoitusta on tehty???kuka on hävinnyt rahojansa???ei kukaan!käsittämätöntä että uutisiin laitetaan moisia huhu puheita!no,toki sehän onkin mtv3:)

Anonyymi kirjoitti...

"Keskustelupalstoilla esitettyjen väitteiden mukaan tämän perusteella pitäisi selvitä melko pian, perustuvatko toiminnan tuotot uusien jäsenten maksamiin maksuihin ja sijoituksiin. Tässä voi kuitenkin kestää varsin pitkään, sillä rahojen ulossaamista on hidastettu merkittävästi." -> Mistäköhän tämäkin tieto on peräisin??!

Anonyymi kirjoitti...

Vastaa yksinkertaiseen kysymykseen. Sijoitat tänään Winclubiin 3000 euroa. Koska aikaisintaan voit nostaa tuon summan pois klubista?

Varmaankin seuraavana päivänä? Vai onko rahojen nostoa... kenties... hidastettu... merkittävästi...?

Anonyymi kirjoitti...

Valuuttasijoitusta harjoittavan Winclubin saama julkisuus on herättänyt vilkkaan keskustelun.

Keskusrikospoliisi on saanut klubin jäseniltä runsaasti yhteydenottoja, joissa jotkut jäsenet kyselevät asiasta huolestuneina ja toiset kehuvat toimintaa.

Rikosilmoituksia ei ole poliisin tietojen mukaan tehty missään eikä tutkintaan siten aiota nyt ryhtyä. Päivi Tuominen.

Kuuntele

Anonyymi kirjoitti...

http://www.yle.fi/java/areena/dispatcher/851184.asx?bitrate=1000000

Anonyymi kirjoitti...

Joo-o. Ilmaista lounasta ei ole. Palvelin www.winclub.com näyttäisi olevan neutechillä, domainin rekisteröintitiedot johtavat jenkkilään.

http://www.networksolutions.com/whois/results.jsp?domain=winclub.com