torstaina, syyskuuta 27, 2007

Winclub tiedottaa

Winclub on tänään 27.9. lähettänyt lehdistötiedotteen. Koska kyse on julkisesta tiedotteesta ja tälläkin sivulla on aihetta useita kertoja käsitelty, on parasta esittää koko teksti myös tässä muutaman kommentin kera.
Lehdistötiedote 27.9.2007
Hyvät vastaanottajat

Viitaten WinClubista julkisuudessa käytyyn keskusteluun toteamme, että on tullut aika avata toimintamme rakennetta yksipuolisen ja väärinkäsityksiin perustuvan uutisoinnin oikaisemiseksi. Toiminnan yksityisyydestä johtuen tiedottamisemme on keskittynyt jäsenkuntamme informoimiseen.
Pahoittelemme julkisen tiedotuksemme vähäisyyttä ja pyrimme kaikin mahdollisin keinoin jatkossa auttamaan sekä viranomaisia että mediaa ymmärtämään klubin toimintaa, koska se on meidän kaikkien edun mukaista. Liikesalaisuuteen vedoten teemme julkistamisessa vähäisiä rajauksia mutta vain medioiden suuntaan.
WinClub on vuonna 2003 perustettu yksityinen sijoittajaklubi, jonka jäsenmäärä maailmanlaajuisesti on tällä hetkellä noin 6 000 luonnollista henkilöä sekä vähäisessä määrin joitakin yrityksiä.
Klubi tarjoaa yksityisille ihmisille ja yrityksille kehittämäänsä valuuttakaupan signaalijärjestelmää FxTrader Signals, joka tuottaa käyttäjälleen reaaliaikaisesti valuuttaparin EUR/USD osto- ja myyntisignaaleja. Jäsenet ja jäsenten hankkimat asiakkaat ostavat FxTrader Signals –järjestelmän käyttöoikeuksia ja voivat järjestelmää hyväksikäyttäen tehdä itsenäisesti valuuttakauppaa valitsemansa valuuttakauppa-alustan kautta.
Uutisoinnissa WinClubia on syytetty pyramidihuijauksesta, jossa markkinointiketjuun aikaisemmin liittyneiden palkkiot maksetaan myöhemmin mukaan lähteneiden liittymismaksuilla. Pyramidihuijaukseen liittyy keskeisesti palkkiojärjestelmä, jossa palkkioita maksetaan useilta tasoilta näin syntyneessä ketjussa tai verkostossa. Huijaus sinällään on petos, jossa ihmisiä johdetaan harhaan pyrkimyksenä saada heidän rahansa ilman aikomustakaan toimittaa heille minkäänlaista vastiketta.
WinClubin liiketoiminta ja ansaintamekanismi perustuu FxTrader Signals-järjestelmän suositteluun ja hyväksikäyttöön valuuttakaupassa. WinClub ei sijoita jäsentensä varoja valuuttakauppaan. Saamastaan myyntitulosta WinClub sijoittaa osan valuuttakauppaan. FxTrader Signals-järjestelmän käyttöoikeuslisenssejä on rajattu määrä ja jäsenet voivat ostaa ja myydä lisenssejä WinClubin sisäisessä lisenssipörssissä. Jäsenet saavat tuloa suosittelupalkkioina, pörssissä myymiensä lisenssien myyntivoittoina ja valuuttakaupan tuottoina, mutta luonnollisesti myös tappiot ovat mahdollisia. Jäsenemme tietävät, että sijoitustoimintaan liittyy aina riski. WinClub ei ole anna minkäänlaisia lupauksia tuotoista.
Lisenssien pörssihinta on ollut parhaimmillaan yli 30-kertainen alkuperäiseen hankintahintaan nähden. Negatiivinen julkisuus on saanut monet jäsenistössä myymään hankkimiaan käyttöoikeuslisenssejä tappiolla ja lisenssien pörssihinta on laskenut.

WinClubissa ei makseta suosittelupalkkioita useilta tasoilta. Suurin osa jäsenistä ei ole suositellut uusia jäseniä, eikä yksikään WinClubin jäsen ole menettänyt rahojaan. Tällä hetkellä emme ota uusia jäseniä, eikä se ole edellytys toimintamme jatkumiselle. Toiminta on täysin laillista ja kiistämme jyrkästi epäilyt pyramidihuijauksesta.
Valuuttapörssi eli The Foreign Exchange eli Forex on markkinapaikka, jossa pankit ja investoijat käyvät kauppaa vaihtaen valuuttaa toiseen valuuttaan eli tehden kauppaa valuuttaparin välillä. Valuuttakauppaa on tehty 1900-luvun alkupuolelta alkaen. 1990-luvulla tapahtunut internetin ja kotitietokoneiden käytön räjähdysmäinen kasvu on mahdollistanut yksityisten sijoittajien sijoitukset valuuttakauppaan. Tämä kehitys on mahdollistanut myös WinClubin toiminnan valuuttakaupassa kehittämänsä FxTrader Signals –järjestelmän avulla.

Uutisoinnissa on esiintynyt väite, että jäsenemme olisivat vaitiolovelvollisia, mikä ei pidä paikkaansa. Ainoastaan klubin jäsenten oikeutta julkiseen, kaupalliseen ja laajamittaiseen markkinointiin on rajoitettu, mikä on tavanomainen ja kokemuksen osoittama tarpeellinen käytäntö. Väärinkäsitysten välttämiseksi WinClub on halunnut pidättää itsellään oikeuden lausuntojen antamiseen omasta toiminnastaan. Villi myyntityö on uhka kuluttajansuojalle, mikä ei ole pelkästään meidän havaintomme.

Toimimme mielellämme yhteistyössä eri tahojen kanssa, jotta WinClubin
toimintaan liittyvät väärinkäsitykset saadaan oikaistua.
Kunnioittavasti
WinClub
Klubin tiedote on sävyltään huomattavasti aiempaa rauhallisempi ja sovinnonhaluisempi. Kovin paljon tietoa se ei kuitenkaan sisällä, ei edes toiminnan pyörittäjien tietoja.

Winclub väittää, että se ei sijoita jäsentensä varoja valuuttakauppaan. Jäsenen on kuitenkin mukaan liittyessään ostettava lisenssi FxTrader Signals -ohjelmistoon, ja vastineeksi jäsen saa tämän lisenssin osuuden Winclubin sijoitustoiminnan tuotosta. Edelleen näitä lisenssiosuuksia voi myydä ja ostaa klubin sisäisessä "pörssissä". Tällä tavoin klubi tosiasiallisesti sijoittaa varoja, jotka ovat vähintäänkin peräisin sen jäseniltä. Toiminta on hyvin lähellä rahasto- tai arvo-osuuksien kauppaa, joskaan kyseessä eivät ole "oikeat" osakkeet, eikä toiminta ole minkään arvopaperimarkkinoita tarkkailevan tahon kuten Rahoitustarkastuksen valvonnassa. Kyseenalaista onkin, onko kyseessä lopulta luvanvarainen sijoituspalvelujen tarjoaminen.

Winclubin määritelmä pyramidihuijauksesta on tämä:
WinClubia on syytetty pyramidihuijauksesta, jossa markkinointiketjuun aikaisemmin liittyneiden palkkiot maksetaan myöhemmin mukaan lähteneiden liittymismaksuilla. Pyramidihuijaukseen liittyy keskeisesti palkkiojärjestelmä, jossa palkkioita maksetaan useilta tasoilta näin syntyneessä ketjussa tai verkostossa. Huijaus sinällään on petos, jossa ihmisiä johdetaan harhaan pyrkimyksenä saada heidän rahansa ilman aikomustakaan toimittaa heille minkäänlaista vastiketta.
Määritelmä ei ole täysin paikkansapitävä. Pyramidipelit kieltävän rahankeräyslain mukaan pyramidipeli on järjestelmä, jossa toimintaan osallistuvien tulot kokonaan tai osittain riippuvat suorituksista, jotka toiset toimintaan osallistuvat tekevät. Tällöin:
  1. Pyramidipeli voi olla osa laajempaa toimintaa, jossa kaikki tulot eivät tule kielletystä järjestelmästä.
  2. Pyramidipelissä ei ole tarvetta olla useampitasoista palkkiojärjestelmää. Riittää, että yksikin saa palkkion mukaan tuomiensa uusien jäsenten maksamista maksuista.
  3. Pyramidipeli ei välttämättä toimi niin, että rahalle ei anneta minkäänlaista vastiketta. Rahalle saatu vastike ei vain kaiken järjen mukaan ole maksetun hinnan arvoinen, vaan hinta on maksettu (ainakin osittain) oikeudesta saada toisten vastaavista maksuista syntyvää tuottoa, kuten Moven tapauksessa.
  4. Pyramidipelissä suurin osa mukaan liittyvistä ei saa houkuteltua ketään muuta lähtemään mukaan.
  5. Aivan puhtaankin pyramidipelin osallistujien määrän kasvaessa ja järjestelmän sääntöjen estäessä varojen poisnostamisen tiettyinä ajanjaksoina toiminta voi jopa vuosikymmeniä tuottaa luvatunkaltaisia tuottoja osallistujille. Jossakin vaiheessa se kuitenkin väistämättä johtaa tilanteeseen, jossa suurin osa jää häviölle. Pyramidipeli voi olla myös pienempi osa muutoin laillista toimintaa.
Yhtä mieltä Winclubin tiedotteen kanssa voi olla siitä, että "villin myyntityön" rajoittamiseksi on toimittava. Julkinen markkinointi ja mainostaminen olisivat kuitenkin läpinäkyvämpää toimintaa, joka tulisi myös julkisen kritiikin ja tarkastelun alaiseksi.

Yksittäisen ihmisen kertoessa toiselle tällaisesta sijoitusmahdollisuudesta kukaan ei pysty tarkkailemaan ja todistamaan esitettyjä väitteitä. Sijoituspalveluiden tarjoaminen on lisäksi Suomessa luvanvaraista toimintaa, jota Rahoitustarkastus valvoo.

Winclubilla on täysi oikeus kiistää pyramidipeliepäilyt. Mikäli kuitenkin toiminnassa uuden jäsenen mukaan saava jäsen saa tavalla tai toisella osan uuden jäsenen maksamista maksuista ja suorituksista, toiminta voi olla tältä osin rahankeräyslaissa kiellettyä. Vieläkään ei ole selvää, mitä kaikkea tarkalleen ottaen Sisäministeriön epäilyt koskevat, ja mitä jatkossa tapahtuu.

5 kommenttia:

jaska kirjoitti...

"...sillä jos yli puolet osallistujista olisi saanut yhdenkin uuden jäsenen liittymään toimintaan, jäsenten määrä olisi ääretön."

Tämä ei ihan tarkalleen pidä paikkaansa. Jos pyramidi ei levene, vaan moni on värvänyt vain yhden, joka on myös värvännyt vain yhden, niin yli puolella jäsenistä voi olla alalinja. Ääritilanteessa vain yksi jäsen on ilman alalinjaa.

Näinhän tilanne ei yleensä ole. Ei varmaan tässäkään clubissa.

mursis kirjoitti...

Aivan totta - tekstissä asia on kuvattu aika epämääräisesti. Tarkoitus oli puhua siitä tilanteesta, josta värväystoiminta lähtee liikkeelle, mutta tietysti toiminnan edetessä järjestelmä voi muotoutua (ja osin muotoutuukin) niin, että sponsoroinnit tapahtuvat "ketjussa". Korjataan tuota hieman!

Anonyymi kirjoitti...

En ole koskaan ennen nähnyt miltään yritykseltä lehdistötiedotetta, jossa ei ole mitään yhteystietoja. Olen kuitenkin toiminut taloustoimittajana yli 20 vuotta.

Huijaushan tämä. Jatkossa kiinnostaa lähinnä muutama seikka:

- ketkä ovat huijauksen takana?
- miten laaja huijaus on kyseessä?
- miten suuria tappiot ovat?
- saadaanko ketään kiinni?
- onko mukana tosiaan jopa pankkeja?

Anonyymi kirjoitti...

Valuuttasijoitusta harjoittavan Winclubin saama julkisuus on herättänyt vilkkaan keskustelun.

Keskusrikospoliisi on saanut klubin jäseniltä runsaasti yhteydenottoja, joissa jotkut jäsenet kyselevät asiasta huolestuneina ja toiset kehuvat toimintaa.

Rikosilmoituksia ei ole poliisin tietojen mukaan tehty missään eikä tutkintaan siten aiota nyt ryhtyä. Päivi Tuominen.

Kuuntele


yle karjalasta löytyy uutinen:)))

Anonyymi kirjoitti...

Ahneella on paskainen loppu ja jokainen syyttäköön itseään joka tähän lähti mukaan. Täytyy olla todella tyhmä että uskoo satojen prosenttien tuottoon, siis TODELLA USKOMATTOMAN TYHMÄ. Tarkistin tämän aikoinaan "ystävän" painostuksesta ja pienen selvityksen jälkeen asia oli täysin päivänselvä. Tämä on nyt sitä luonnonvalintaa...